Umeå Akademiska Kör

Hoy comamos y bebamos, Juan del Encina, (1468-1529)Spanish- original
English - rough translation
Svenska - ungefärlig översättning

Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañyana ayunaremos.
Today let´s eat and drink and sing and enjoy ourselves, because tomorrow we fast.
Låt oss idag äta och dricka och sjunga och roa oss, för i morgon fastar vi,

Por honra de Sant Antruejo parémones hoy bien anchos, recalquemos el pejello,
in honour of holy Shrove-tide let´s go the whole hog, let´s stuff our bellies, let´s fill up our wineskin;
för att ära den heliga fet-tisdagen, låt oss intaga hela slaktsvinet, låt oss späka våra magar, låt oss fylla på vår magsäck;

que costumbre es de concejo que todos hoy nos hartemos, que mañyana ayunaremos.
it´s a long-standing custom that we all stuff ourselves full today, because tomorrow we fast.
det är en gammal sed att vi alla späker oss idag, för i morgon fastar vi.

Honrremos a tan buen santo porque en hambre nos acorra; comanos a calca porra, que mañyana hay gran quebranto.
Let´s honour this good saint so that he will succour us when starving; let´s eat hand and mouth, because tomorrow we tighten our belts.
Låt oss ära detta goda helgon så att han stödjer oss när vi svälter; låt oss äta med händer och mun (?), för i morgon drar vi åt svångremmen.

Comamos, bebamos tanto, hasta que nos rreventwmos, que mañana ayunaremos.
Let´s go on eating and drinking now until we burst, because tomorrow we fast.
Låt oss fortsätta att äta tills vi spricker, för i morgon fastar vi.

Bebe, Bras! Mas tu, Beneito; bebe Pidruelo y Llorente! Bebe, tu, primeramente,
Drink up, Bras! You too, Benito; drink up first, no need to argue about it!/font>
Drick upp, skål! Du också Benito; drick du upp först, det finns ingen anledning att argumentera om det!

En beber bien me deleito. Daca, daca!, beberemos, que mañyana ayunaremos.
I love boozing, so come then! let´s all drink, because tomorrow we fast.
Jag älskar att supa, så kom igen! Låt oss alla dricka, för i morgon fastar vi.

Tomeros hoy gasajado, que mañyana viene la muerte; bebemos, comamos huerte; vámonos para el ganado,
Let´s make today an enjoyable one, because tomorrow comes death; let´s drink and eat hard; let´s join our flocks out in the fields,
Låt oss göra dagen behaglig, för i morgon kommer döden; låt oss dricka och äta ordentligt; låt oss sluta oss till flockarna på åkrarna,

no perderemos bocado, que comiendo nos iremos, que mañyana ayunaremos.
no need to lose even a mouthful - we´ll keep on eating as we go, because tomorrow we fast.
det finns inget behov att förlora ens en trugga - vi skall fortrsätta att äta när vi går, för i morgon fastar vi.


This page has been visited
2039 times since 2005-12-11.
Updated
2006-12-11.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se