Umeå Akademiska Kör

Gabriel Faure - Requiem - 7 - In paradisum


Latin - original
English
Svenska - typisk översättning

In paradisum deducant te angeli:
May the angels receive thee in Paradise.
Må änglarna ta emot dig i paradiset.

in tuo adventu suscipiant te martyres,
At thy coming may the martyrs
När du kommer får martyrerna

et perducant te in civitatem
receive thee, and bring thee
ta emot dig och föra dig

sanctam Jerusalem.
into the Holy City, Jerusalem.
in i den heliga staden, Jerusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,
There may the choir of angels receive thee,
Där kan kören av änglar ta emot dig,

et cum Lazaro quondam paupere
and with Lazarus, once a beggar,
och tillsammans med Lasarus, en gång en tiggare,

æternam habeas requiem.
may’st thou have eternal rest.
må du finna evig vila.


This page has been visited
2410 times since 2012-08-23.
Updated
2012-08-23.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se