Umeå Akademiska Kör

Gabriel Faure - Requiem - 6 - Libera me


Latin - original
English
Svenska - typisk översättning

Libera me, Domine, de morte æterna,
Deliver me, O Lord, from eternal death
Fräls mig, Herre, från evig död

in die illa tremenda:
on that awful day:
på fruktans dag:

Quando coeli movendi sunt et terra:
When the heavens and the earth shall quake:
När himlarna och jorden skall skälva:

Dum veneris judicare sæculum per ignem.
When Thou shalt come to judge the world by fire.
När du skall komma för att döma världen genom eld.

Tremens factus sum ego, et timeo,
Full of terror am I, and trembling,
Jag är full av skräck, och darrar,

dum discussio venerit, atque ventura ira.
and I fear the trial and the wrath to come.
och jag fruktar rättegången och den kommande vreden.

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
That day shall be a day of wrath, calamity and misery.
Denna dag ska vara en dag av vrede, olycka och elände.

Dies magna et amara valde.
A terrible and exceedingly bitter.
En fruktansvärd dag och ytterst bitter.

Requiem æternam dona eis, Domine:
Grant them eternal rest, O Lord,
Ge dem evig vila, Herre,

et lux perpetua luceat eis.
and let perpetual light shine upon them.
och låt evigt ljus lysa över dem.

Libera me, Domine .
Deliver me, O Lord, deliver me.
Fräls mig, Herre, fräls mig.


This page has been visited
2090 times since 2012-08-23.
Updated
2012-08-23.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se