Umeå Akademiska Kör

Gabriel Faure - Requiem - 2 - Offertoire


Latin - original
English
Svenska - typisk översättning

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
O Lord Jesus Christ, King of Glory,
O Herre Jesus Kristus, härlighetens Konung,

libera animas defunctorum de poenis inferni,
Deliver the souls of the dead from the pains of Hell,
Fräls dödas själar från smärtor i Helvetet,

et de profundo lacu, de ore leonis;
from the deep lake, from the mouth of the lion;
från den djupa sjön, från lejonets gap,

ne absorbeat tartarus,
let not Tartarus swallow them,
låt inte helvetet sluka dem,

ne cadant in obscurum.
nor let them fall into darkness.
låt dem inte heller uppslukas av mörker.

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus.
Prayers and sacrifices to Thee, Lord, we offer.
Böner och offer till Dig, Herre, erbjuder vi.

Tu suscipe pro animabus illis,
Do Thou receive them on behalf of those souls
Mottag dem för de själar

quarum hodie memoriam facimus.
whom we this day commemorate.
som vi i dag högtidlighåller.

Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
Grant, Lord, that they pass from death to life,
Förunna, Herre, att de passerar från död till liv,

quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.
as Thou didst promise to Abraham and to his seed.
såsom du lovade Abraham och hans säd.

Amen.
Amen.
Amen.


This page has been visited
1543 times since 2012-08-23.
Updated
2012-08-23.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se