Umeå Akademiska Kör

Ecco la primavera, Francesco Landini, 1325/35 - 1397Old Italian - original
English - translation by Giovanni Carsaniga
Svenska - ungefärlig översättning

Ecco la primavera, che'l cor fa ralegrare,
Here comes Spring, Which gladdens the heart
Nu kommer våren, som glädjer hjärtat,

Temp'è d'anna morare E star con lieta cera.
It's time to fall in love And have a joyful face.
det är tid för förälskelse och att ha ett lekfullt ansikte.

Noi vegiam l'aria e'l tempo che pur chiam' allegria.
We see the air and the weather Bringing about good cheer.
Vi upplever luften och vädret, som för med sig glädje

In questo vago tempo ogni cosa á vagheca.
In this happy time Everything has beauty.
Det är en lycklig tid, allting äger skönhet.

L'erbe con gran frescheca E fior' coprono i prati,
The grass with great freshness And the flowers cover the meadows.
Det frodiga gräset och blommorna som täcker ängen.

Egli albori adornati sono in simil manera.
And the trees are adorned In a like manner.
Och träden som pryds på samma sätt.


This page has been visited
2470 times since 2006-10-06.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se