Umeå Akademiska Kör

Credo


Latin - original
English
Svenska - ungefärlig (Den Nicaenska trosbekännelsen.)

Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
I believe in one God, the Father almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.
Jag tror på en enda Gud allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, och allt vad synligt och osynligt är.

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula.
And in one Lord, Jesus Christ, Only begotten Son of God, Begotten of his Father before all worlds.
Och på en ända Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadren för all tid.

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
God of God, light of light, Very God of very God.
Gud av Gud, Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud.

Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt.
Begotten, not made, being of one substance with the Father: by whom all things were made.
Född, inte skapad, av samma väsen som Fadren: på Honom av vilket allting är skapat.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Who for us men and for our salvation came down from heaven.
Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est.
And was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary: And was made man.
Och tagit mandom genom den Helige Ande av Jungfru Maria: och blev människa.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato: passus, et sepultus est.
And was crucified also for us under Pontius Pilate: suffered, and was buried.
Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus; lidit och blivit begraven.

Et resurrexit tertia die, secundum scripturas.
And the third day He rose again according to the scriptures.
Och på tredje dagen har uppstått såsom i skrifterna.

Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.
And ascended into heaven, and sitteth at the right hand of the Father
Och stigit upp till himmelen, och sitter på Faderns högra sida

Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos: Cujus regni non erit finis.
And He shall come again with glory to judge the living and the dead: His kingdom shall have no end.
Och därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda: På vilkens rike ej skall vara någon ända.

Et in Spiritum sanctum Dominum, et vivificantem: Qui ex Patre, Filioque procedit.
And (I believe in) the Holy Ghost, Lord and giver of life: Who proceedeth from the Father and Son.
Och (jag tror) på den Helige Ande, Herren och livgivaren: Som utgår av Fadern och Sonen.

Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur:
Who with the Father and Son together is worshipped and glorified:
På honom som tillika med med Fadern och Sonen tillbedes och äras:

Qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Who spake by the Prophets. And in one holy catholic and apostolic church.
Och som talat genom Profeterna. Och på en helig allmännerlig/katolska och apostolisk kyrka.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Acknowledge one baptism for the remission of sins.
Jag bekänner ett ända dop till syndernas förlåtelse.

Et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturi saeculi. Amen.
And I look for the resurrection of the dead And the life of the world to come. Amen.
Och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.


This page has been visited
1507 times since 2009-10-18.
Updated
2009-10-18.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se