Umeå Akademiska Kör

Conditor alme siderum, Guillaume Dufay (1397-1474)

Original Latin Text Approximate English translation Ungefärlig svensk översättning
     
Conditor alme siderum aeténa lux credéntium
Christe redémptor ómnium exáudi preces súpplicum
O generous creator of the stars, everlasting light of believers,
O Christ, redeemer of us all, hear now our prayers.
O allsmäktige skapare av stjärnorna, det eviga ljuset för troende
O kristus, allas vår förlösare, hör nu våra böner
     
Qui cóndolens intéritu mortis perire saeculum salvásti
mundum languidum donnas reisredium.
Though you suffer the decay of death, the perishing of all,
you have saved the suffering world, bringing us your healing balm.
Fastän du lider av dödens förfall, allas räddning
Du har frälst vår plågade värld, och skänk oss Din helande tröst.
     
Vergénte mundi véspere uti sponsus de thálamo egréssus
honestissima Virginis matris cláusula.
As the world turned to evening, like a bridegroom from his chamber
you came forth from the most pure cloister of the Virgin mother.
Som världen tyr sig till kvällen, som en brudgum från sin kammare,
gick Du vidare från den renaste av Jungfru modern.
     
Cuius forti ponténtiae genu curvántur ómnia
caeléstia terréstia nutu faténtur súbdita.
Before your mighty power all creatures kneel down -
in heaven and on earth, all accept your command.
Inför Din allsmäktiga kraft böjer alla människor knä -
såväl i himmelen som på jorden, lyder alla Dig.
     
Te, Sancte fide quáesumus, venture iudex
sáeculi consérva nos in témpore hostis a telo perfidi.
So we pray, O holy judge of all the world to come,
that you will keep us safe when we face the armed enemy.
Så ber vi, O Heliga domare av hela världen skall komma.
Du beskyddar oss när vi möter den beväpnade fienden.
     
Sit, Christe rex piissime tibi Patríque glória cum
Spíritu Paráclito in sempitérna sáecula. Amen.
Praise, honour, might and glory be to God the Father, the Son
and the Holy Comforter, for all eternity. Amen.
Prisa, ära, och prakt vare Gud vår Fader, Sonen
och den Helige Anden (tröstaren), i evighet, Amen.
     

This page has been visited
2017 times since 2006-11-04.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se