Umeå Akademiska Kör

Ave Verum Corpus, Josquin des Pres

Latin - original
English - rough translation
Svenska - ungefärlig översättning

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine.
Hail, true Body, truly born of the Virgin Mary mild.
Hell Dig, sanna kropp, av Jungfru Maria född.

Vere passum immolatum in cruce pro homine:
Truly offered, wracked and torn, on the Cross for all defiled,
På korset i sanning upphängd och offrad för människornas skull:

Esto nobis praegustatum in mortis examine.
be a foretaste sweet to me in my death's great agony.
Bliv för oss en försmak av himmelen i dödens prövostund.

O dulcis, O pie Iesu Fili Virgines Mariae
o gentle, o pious Jesus, son of virgin Mary
O ljuve, O barmhärtige Jesus, son till jungfru Maria


This page has been visited
3823 times since 2005-02-13.
Updated
2005-02-13.
Generated in Notepad
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se