Umeå Akademiska Kör

Angelica bilta, Francesco Landini, 1325/35 - 1397Old Italian - original
English - translation by Giovanni Carsaniga
Svenska - ungefärlig översättning

Angel-ca biltā venut'č in terra.
An angel-like beauty has come to earth.
En änglalik skönhet har kommit till jorden.

Dunque ciascum c'ama veder bellecca,
Therefore whoever wishes to look upon beauty,
Därför måste alla som älskar se skönhet,

Virtų, atti vecosi e legia dria.
virtue, graceful manners and charm,
dygd, behagligt sätt och charm,

Vengha veder costei che sol vagheca.
should come to behold her: all his desires
komma att skåda henne: all hans önskan

Arā di lei si com' ā l'alma mia.
will be for her, as my soul's are.
är efter henne, såsom också min själ.

Ma non credo con pace tanta guerra.
But I do not believe that the turmoil of emotions she inspires will bring anyone peace.
Men jag tror inte att de förvirrade känslor, som hon orsakar, kommer att ge någon ro.


This page has been visited
2356 times since 2006-10-06.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se