START.....
START.....
Site-Map
Concerts (MP3-files)
Course participants
Exercise support
-Exercise programs.
-Övnings-program..
-Repertoire 2003-2004
-Repertoire 2004-2005
-Repertoire autumn 2005
--Spem in alium
-Repertoire spring 2006
-Repertoire autumn 2006
-Christmas songs
-Error corrections
-Swedish folksongs
-Polly - An opera
-Fridas visor
-Sjung med oss mamma
-Hemavan summerchoir 2006..
-Hemavan summerchoir 2007..
-Hemavan summerchoir 2008..
-OK repertoire 2009-2010
-OK repertoire 2010-2011
-OK repertoire 2011-2012
-OK repertoire 2012-2013
-OK repertoire 2013-2014
-OK repertoire 2014-2015
-OK repertoire 2015-2016
-OK repertoire 2016-2017
-HK repertoire 2014-2015
-HK repertoire 2015-2016
-HK repertoire 2016-2017
Theory
Links.
Internal Information

Umeå Akademiska Kör

Search for

Hjälpmedel för instudering
Instudering av sång-repetoaren kan effektiviseras med hjälp av:

 • MIDI-filer (*.mid - se nedan) spelar de olika stämmorna på syntetiska instrument.
 • PDF-filer (*.pdf - se nedan) visar noterna - vilka kan skrivas ut för övningsändamål.
 • Noteworthy-filer (*.nwc - se nedan) kan spela upp noterna samtidigt som de visas.
 • MP3-filer (*.mp3 - se nedan) är ljudinspelningar från körens tidigare konserter.

MIDI-filer
Filerna spelas med fördel upp med hjälp av van Bascos Karaoke Player som är gratis.
Den går att förse med ett svensk text skal.
Denna midi-spelare möjliggör att:

 • Varje stämma individuellt kan slås på/av.
 • Alla stämmor kan höras lika starka
 • Varje individuell stämma kan höras starkare än övriga stämmor.
 • En stämma kan höras svagare om övriga stämmor görs starkare.
 • Tempot kan ändras mellan 25% och 200% av det noterade.
 • Tonhöjden kan höjas eller sänkas upp till 12 halvtoner.
 • Startpunkten i en sång kan väljas.
 • Det går att pausera, stoppa och starta spelaren.
 • Spara en fil som öppnats (t.ex. på internet).


Här finns också några enkla råd för stäm-träning.

Hjälp mig att förbättra van Bascos Karaoke Player!
När man övar på långa sånger med många takter, är det svårt att hitta en viss takt, därför att navigeringen styrs av tiden.
När man ändrar tempot under övningen, så ändras också tidpunkten för en viss takt.
Mitt förslag är att lägga till möjligheten att alternera mellan tid och takt.
Låt oss kollektivt uppmana vanBasco att förbättra spelaren genom att sända nedanstående meddelande till vanBasco:

VanBascoKaraokePlayer is probably the best tool in the world for amateur choral singer to learn their voice. However, when training a longlasting song with many bars, it´s hard to find a particular bar, because navigation only rely on timing. When changing the tempo during training, the time for a particular bar also changes. My suggestion is to add the possibility to alternate the display between bar and time.

Noter som PDF-filer
PDF-noter till äldre musik som skapats på icke kommersiell bas är lagliga.
Pdf-filer kan läsas och skrivas ut med gratis-programmet Adobe Reader

NoteWortyComposer-filer
För att lyssna på musik-filer i NoteWorthyComposer-format behövs gratis-programmet NoteWorthy Composer Viewer.
Programmet kan också spela upp midi-filer med olika tempo och tonhöjd. Än så länge har dock alla kanaler samma volym. De, som har NOT-programmet NoteWorthy Composer, kan skriva noter, editera dem, lyssna på dem och skriva ut dem (på papper eller som pdf-fil med t.ex. PDFcreator).

MP3-filer
Filerna kan spelas upp med Windows MediaPlayer eller gratisprogrammet RealPlayer.
Till skillnad från MIDI-filernas stereotypa ljud, så ger MP3 filerna från tidigare konserter ett bättre musikaliskt uttryck.
För att kunna överföra filerna via internet så är filerna relativt komprimerade (128kbits/s). Trots detta har de nära CD-kvalite (1408kbits/s).

Korrigeringar (Error corrections)
En sång kan innehålla många tusen noter, och några kan vara fel inmatade.
Därför listar jag upptäckta fel under Error corrections.
Kontrollera att ni laddat hem korrigerade filer. Skicka mig gärna e-mail om eventuella fel.


This page has been visited
16422 times since 2004-11-29.
Updated
2016-02-28.
Totally 7105353 file-openings.
(frequently updated)
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Located at
ubuntu servers
Ömsesidigt länkad med
WIKIPEDIA
Web-composer: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se