Svenska - Persiska, en liten introduktion
     Inledning     Språket     Uttal     Kuriosa     Kontakt    
Hälsningsfraser
Vanliga ord
Tid och Datum
Placeringsord
Räkneord
Köket
Djur och natur
Kläder
Adjektiv
Familj
  Svenska   Persiska   Lyssna  
  noll   sefr   .wav 
  ett   yek   .wav 
  två   doh   .wav 
  tre   seh   .wav 
  fyra   char   .wav 
  fem   panj   .wav 
  sex   shish   .wav 
  sju   haft   .wav 
  åtta   hasht   .wav 
  nio   noh   .wav 
  tio   dah   .wav 
  elva   yazdah   .wav 
  tolv   davozdah   .wav 
  tretton   sizdah   .wav 
  fjorton   chArdah   .wav 
  femton   punzdah   .wav 
  sexton   shunzdah   .wav 
  sjutton   hivdah   .wav 
  arton   hij´dah   .wav 
  nitton   nuzdah   .wav 
  tjugo   bist   .wav 
  tjugoett   bist o yek   .wav 
  tjugotvå   bist o doh   .wav 
  trettio   si   .wav 
  fyrtio   chehel   .wav 
  femtio   panjAh   .wav 
  sextio   shast   .wav 
  sjuttio   haftad   .wav 
  åttio   hashtad   .wav 
  nittio   navad   .wav 
  hundra   sad   .wav 
  tusen   hezAr   .wav 

Till toppen av sidan