[ACC-Logo]

Installed software on our SunOS (5.10) hosts

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[Samma information på svenska]


amavisd-new (system) version 2.5.2
antiword version 0.36.1
apache (system) version 2.2.6.worker
asclock version 1.3
aspell version 0.60.5
aspell version 0.60.5
autoconf version 2.61
automake version 1.10
bitlbee (system) version 1.2.4
blame version 1.3.1
bogofilter version 1.1.5
clamav version 0.94.2
clamav version 0.94.2
clamav version 0.94.2
coreutils (GNU) version 6.9
coreutils (GNU) version 6.9
curl version 7.19.6
curl version 7.19.6
cvs version 1.12.13.1
cxterm version pl232
cxterm version pl232
dhcpd (system) version 3.1.0
dhcpd (system) version 3.1.0
diffutils (GNU) version 2.8.1
dovecot (system) version 1.1.11
dovecot (system) version 1.1.11
drac (system) version 1.12
drac (system) version 1.12
ecartis (system) version 1.0.0
expat version 2.0.1
expat version 2.0.1
fai version svn-r5153
fai version svn-r5153
fifologger (system) version 1.8
file version 4.21
file version 4.21
findutils (GNU) version 4.2.31
findutils (GNU) version 4.2.31
firefox version sol10-compat
fvwm2 version 2.5.16
gawk version 3.1.6
gc (lib) version 7.0
gettext version 0.16.1
gettext version 0.16.1
git version 1.6.4
git version 1.6.4
gnupg version 1.4.10
gocr version 0.47
heimdal version 1.3.0
heimdal version 1.3.0
heimdal version 1.3.0
id3lib version 3.8.3
id3lib version 3.8.3
id3v2 version 0.1.11
imap (system) version 2004g
ircd-gimpnet (system) version 0.1b3
irssi version 0.8.12
irssi version 0.8.12
jhead version 2.82
lftp version 3.7.1
lftp version 3.7.1
libdb version 4.5.20
libdb version 4.5.20
libgdbm (lib) version 1.8.3
libgmp (lib) version 4.2.2
libhttpcacheopen (lib) version 1.10/lib
libiconv version 1.11
libiconv version 1.11
libpcap version 1.0.0
libpcap version 1.0.0
libpcre version 7.4
libpcre version 7.4
libtool version 1.5.24
libtool version 1.5.24
loudmouth (lib) version 1.4.1
lynx version 2.8.6rel.5
mailgraph (system) version 1.4
mercurial version 1.3.1
mercurial version 1.3.1
mlmmj version 1.2.16
mtools version 4.0.11
mtr (system) version 0.72
mutt version 1.5.18
nano version 2.0.6
ncurses version 5.6
ncurses version 5.6
netgrcat version x.y
netpbm version 10.26.61
netpbm version 10.26.61
ngfile (lib) version 990807/lib
ngrep version 1.45
nmap version 5.00
nmap version 5.00
openssh version 5.2p1
openssh version 5.2p1
pam_krb5 (lib) version 3.15
pam_krb5_migrate (lib) version 0.0.8-heimdal-1.2.1
pam_shells (lib) version 1.1.0
patch (GNU) version 2.5.4
perl version 5.10.0
pine version 4.64
postfix version 2.5.5
postfix version 2.5.5
postgrey version 1.31
postgrey version 1.31
procmail version 3.22
pwgen version 2.06
python version 2.6.4
python version 2.6.4
pyzor version 0.5.0
pyzor version 0.5.0
razor-agents version 2.84
razor-agents version 2.84
rcs version 5.7
rdist version 6.1.5
re2c version 0.13.5
readline (lib) version 5.2
rrdtool version 1.2.30
rrdtool version 1.2.30
rsync version 3.0.6
screen version 4.0.3
smartmontools (system) version 5.39
socket version 1.1-8
spamassassin version 3.2.5
spamassassin version 3.2.5
sqlite version 3.5.1
sqlite version 3.5.1
subversion version 1.4.6
subversion version 1.4.6
t1lib version 5.1.0
t1lib version 5.1.0
tcl version 8.5.1
tcl version 8.5.1
tcsh version 6.16.00
tk version 8.5.1
tk version 8.5.1
toe (system) version 3/sbin
tree version 1.5.1.1
unrar version 3.7.8
utmp-cleand (system) version 1.9
vhci_stat (system) version 1.3.1
vim version 7.1
vorbis-tools version 1.2.0
vorbisgain version 0.36
vsftpd (system) version 2.0.6
w3m version 0.5.2
watch version 0.2.0
wtmpdump (system) version 0.2
xlockmore version 5.24
xmelt version x.y
xmeter version 1.15
xpdf version 3.02pl2
yanatutm (system) version 1.0