[ACC-Logo]

Styrelsen

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[The same information in English]


Styrelsemedlemmar
Post Namn Epost Telefon
Ordförande Mattias Åsander
Vice Ordförande Saašha Metsärantala saasha@acc.umu.se
Kassör Emil Marklund ekonomi@acc.umu.se
Sekreterare Björn Lindqvist baaz@acc.umu.se 073-3819110
Ledamot Niklas Edmundsson nikke@acc.umu.se 070-5782767
Ledamot Daniel Harr danielh@acc.umu.se
Ledamot Robin Wallace robinw@acc.umu.se
Undergrupper
Grupp Epost Ansvarig person Epost
Systemadministratörerna support@acc.umu.se Niklas Edmundsson nikke@acc.umu.se
PR-gruppen pr@acc.umu.se Styrelsen styrelse@acc.umu.se
Kursgruppen kurs@acc.umu.se Björn Lindqvist baaz@acc.umu.se
Projektgruppen project@acc.umu.se Niklas Edmundsson nikke@acc.umu.se


[ACC] [Information] [Board]
Denna sida ändrades sist av wmaster den 05/07 - 2017.