[ACC-Logo]

Styrelsen

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[The same information in English]


Styrelsemedlemmar
Post Namn Epost Telefon
Ordförande Mattias Åsander
Vice Ordförande Saašha Metsärantala saasha
Kassör Emil Marklund ekonomi
Sekreterare Björn Lindqvist baaz 073-3819110
Ledamot Niklas Edmundsson nikke 070-5782767
Ledamot Daniel Harr danielh
Ledamot Robin Wallace robinw
Undergrupper
Grupp Epost Ansvarig person Epost
Systemadministratörerna support Niklas Edmundsson nikke
PR-gruppen pr Styrelsen styrelse
Kursgruppen kurs Björn Lindqvist baaz
Projektgruppen project Niklas Edmundsson nikke


[ACC] [Information] [Board]
Denna sida ändrades sist av wmaster den 30/08 - 2017.