[ACC-Logo]

Pictures

[ACC Home] [Help] [Information] [Search] [Site Index]

[Samma information på svenska]


Pictures

Large pictures
List format

Pictures
Vi fick en SP från PDC.
Fotografer: Helena Lindblom, Daniel Fahlgren, Peter Toneby, Niklas Edmundsson med flera.
01-Lastbil 01a-Lastbil - Chauffören ifrån fraktfirman. Han upplyste oss om att frame:arna var tunga, 500-600 kilo närmare bestämt.
02-Hustomte+Torkel+Ake+Guru+Nikke+Fravak+Erik - En förväntansfull skara personer som väntar på att baxa upp de två SP-frame:arna till våning 4.
02a-Nikke+Torkel+Ake+Tao - En tung frame vill gärna rulla iväg om det lutar...
03-Frame+Fraktfirma 04-Erik+frame+Torkel 04a-EnMassaFolk+FrameSomSkaIn - En 5cm hög lutande kant blir helt plötsligt jobbig att forcera.
05-Frame 05a-Erik+Frame 05a-Kabellada 06-Frame+rulla 06a-Tao+Kabellåda+Frakman+Ake+Erik 07-Frame+Dörr - Observera att framen är cirka 5mm högre än den andra branddörren. Den första var 1cm högre, att vara konsekvent är fegt!
08-Frame+HörsalS201 - Om kameran hade haft fokus på framen istället så hade man enklare kunnat se att omslagsplasten gick sönder. Elaka dörrkarm!
08a-Erik+Frame 09-Nikke+noder - Tjahapp. Bara att montera loss allt som går då...
10-Nikke+noder 11-Ake+noder 12-Hustomte+Nod+Torkel 13-Frame-Nod - - Ett fint citat ifrån IBM-manualen SP Planning Volume 2. " title="13-Frame-Nod - "SP frames have spaces into which the nodes fit."
- Ett fint citat ifrån IBM-manualen SP Planning Volume 2. " border=1>
14-Guru+Kabellada+Ake+Nikke 15-Frame+Torkel+Frame+Erik 16-Erik+Frame 17-Erik+Frame 18-Nikke+Frame 19-Torkel+Framedorr 20-Erik+Noder 21-Ake+Noder 22-Hustomte+Nod+Torkel 23-Nod 24-Ake+Erik 25-Powersupplies 26-Erik+Nikke+Tao 27-Erik+PSU 28-PSU+Tao+Nikke 29-Nod+Tao 30-Node+PSU+Nikke+Flickor 31-Guru+Noder+Tao 32-Tao+Noder+Guru 33-Ake+Nod+Torkel 34-Ake+TomFrame+Torkel+Woormie 35-LutaFrame - Och nu börjar det kniviga, att få framen under dörren som är för låg...
36-Guru+Torkel+LutaFrame+Woormie+Erik 37-Frame+Guru 38-Maswan+Guru+LagHiss+Nikke+Tao - Hissmanövrer (hissdörren var såklart 5mm för låg...). Åke och torkel var personerna som stod i hissen.
39-Torkel+TomFrame 40-Fravak+Frame+Maswan - Uhm. Borde ni inte vara fler personer som hjälps åt?
41-Frame+Guru+Maswan 42-Guru+Nikke+Frame+Maswan - Såja, tillräckligt många personer för att flytta den utan personskador.
43-Frame+Maswan+Guru 44-Ake+Torkel+TomFrame+Nikke+Erik - 45-Tao+Woormie+Ake 46-Maswan+Torkel+Guru - Flera millimeter till godo, även när man står på tröskeln... :-)
47-Ake+Nikke+Torkel - Torkel fepplar med sin handsfree.
48-TomFrame - Även om den ser tom ut så består den av stål, och väger en del...
49-Guru+Nikke+Tao+Torkel 50-Tao+Erik+Guru+Maswan 51-Tao+Nikke - Tao står och filosoferar unden en av de utdragna noderna. Nikke inspekterar om något ramlat loss under transporten.
52-Powercable - Ju fler mystiska kontakter desto bättre !
53-Khan+Guru+Frame 54-Khan+Guru+Erik+Tao 55-Vasa+Khan 56-FullFrames - Sådärja, nu börjar det mesta sitta där det satt från början igen :)
57-Nodes 58-Guru+Khan+Frame+Tao 59-Powercable 60-FrameBack - Frame 12? Men, då måste vi ju ha 11 framear till för att märkningen ska stämma !
61-Androman+Breakfast - En del skulle nog ha kallat det lunch, men men... :-)
62-RoofOOPS - Ooops...
63-RoofOOPS2 - Taket satt för lågt...
64-FloorOOPS - ... och golvet satt för högt... :/
65-Nikke+kjol+Maswan 66-Nikke+Powerswitch+Maswan 67-GEGL+Frame - Vår fina GEGL (det finns tre riktiga stora GEGL i världen) spanar ut över maskinhallen.
68-GEGL+Frame 69-GEGL+Frame 70-GEGL+powerswitch 71-GEGL+powerswitch 72-GEGL+danger - DANGER<br>
Hazardous Area<br>
Trained service personnel only.
73-GEGL+powercable 74-GEGL+powerswitch 75-Woormie+jordkabel 76-Frame+Bandmask - Woormie försökte sig på att jorda framen, genomförandet lämnar lite att önska... ;)


[ACC] [Images] [Image-archive]
This page was last changed by wmaster on 20/12 - 2014.