[ACC-Logo]

Pictures

[ACC Home] [Help] [Information] [Search] [Site Index]

[Samma information på svenska]


Pictures

Large pictures
List format

Pictures
Några scannade bilder..
pavlov - Bild från Umespexarnas (r)EVOLUTION.<br>
Dock går en mozilla-hacker vid namn Stuart Parmenter under nicket <i>Pavlov</i> på irc och mail...
printer - Utdrag från användarhandboken till en IBM 3192-G:<br>
... skrivaren som är ansluten till terminalen är upptagen.<br>
... skrivaren som är ansluten till terminalen är mycket upptagen.<br>
<br>
Hur kan man vara mer upptagen än upptagen?


[ACC] [Images] [Image-archive]
This page was last changed by wmaster on 20/12 - 2014.