Ett smultronställe för Internetblåbär


2. Detta kan Internet användas för

Det finns många olika tjänster som Internet kan utföra. För var och en av dem finns speciella protokoll - regler för hur tjänsterna skall hanteras - och program som kan protokollen: klientprogram.

Elektronisk post

Skicka brev och datafiler till andra genom datorn. E-mail och datorpost är andra namn för samma sak. E-posten används även för distribution av datorpostlistor, elektroniska ämnesbestämda gruppbrevväxlingar där alla intresserade får alla brev.

fördjupning

Diskussionsgrupper - News

Läs och skriv lappar på Internets anslagstavlor, newsgrupperna. Där förs fria diskussioner inom tusentals avgränsade ämnesområden. Till varje newsgrupp hör dessutom en lista med svar på de vanligaste frågorna inom ämnet. Listan kallas FAQ.

fördjupning

Gemensamma filarkiv

Hämta eller lämna datafiler. Stora mängder program, texter och bilder finns att hämta, och du kan dela med dig av dina filer utan att behöva kopiera en enda diskett! Överföringsprotokollet heter FTP.

fördjupning

Virtuell närvaro

Med Internet som medium och ett lämpligt klientprogram som verktyg kan du arbeta i en fjärran eller till och med påhittad miljö hemma vid datorn. Exempelvis kan du logga in* på och använda en annan dator (var som helst i världen) med hjälp av protokollet telnet, eller träffa folk i ett virtuellt café med hjälp av ett VR-program.

fördjupning

Direktsändningar

Ljud, bild, text och faktiskt även rörelse kan föras över blixtsnabbt mellan Internetanslutna datorer i hela världen. Detta ger möjlighet till samarbete mellan personer på många skilda platser på jorden. Tekniken är under utveckling, men en del kan du själv få vara med om redan nu.

fördjupning

Publicering på World Wide Web

På Internet kan du läsa och själv publicera webbsidor. Klientprogrammen* för World Wide Web (t.ex. Netscape) kallas för webbläsare. De känner till de flesta protokollen, så via webben kan man tillgodogöra sig nästan allt som finns på Internet!

fördjupning

Det kommer mera...

Hela tiden dyker det upp nya användningsområden för Internet. Det utvecklas nya tekniker och nya program, och de sprids snabbt över nätet. Bland de tekniker som väntas inom den närmaste tiden kan nämnas betalsystem, samarbetsprogram samt standardiserade katalog- och kalenderprogram.

fördjupning

Vad ska detta vara bra för?

Fördjupningen innehåller några exempel för den som undrar vad alla dessa funktioner används till idag.

fördjupninguppdaterad 970113