Ett smultronställe för Internetblåbär


4.2 Vilka regler gäller?

Det har skrivits mycket i tidningarna om att saker som sker på Internet inte kan regleras av vanliga lagar. Orsaken till detta är dels att ingen har ägaransvar för hela Internet, dels just att nätet är globalt. Att inte total kaos råder beror till stor del på att det finns frivilliga samarbetsorgan för nät-medborgarna. Exempelvis Internet Society.

Juristerna arbetar med att anpassa lagarna till den nya tidens medier. Det är tills vidare upp till varje användare att följa de regler som hans data-ansvariga ställt upp. Sådana regelsamlingar kallas för AUP -Acceptable Use Policy.

Fördjupning

Hur bör man uppföra sig på nätet?

Var vänlig, ödmjuk och kortfattad! Man måste tänka på att andra människor, och inte maskiner, läser det mesta som skrivs.

En nackdel med kommunikation via snabba datornät är att missförstånd ganska lätt uppstår. Det kan bero på kulturella skillnader, brister i skriftlig uttrycksförmåga eller helt enkelt på snabbheten. Man hinner inte alltid reflektera över vad man skickar iväg.

För att begränsa dessa problem har ett speciellt socialt regelsystem utvecklats. Det är till exempel oartigt att SKRIVA ALLT MED STORA BOKSTÄVER, eftersom det kan uppfattas som skrik. Nät-etiketten kallas netiquette.

Fördjupning

Smiley :-)

Ett hjälpmedel för att uttrycka det som text inte alltid kan förmedla är så kallade emoticons. Du har säkert sett den vanligaste, smiley-gubben som signalerar att man skojar eller helt enkelt är glad :-)
Exempel på emoticons
:-/ skeptisk {} kram
:( eller :-( ledsen

    (-:

vänsterhänt
:-D skrattar :-@ bebis
:-X tystnadsplikt |:,( gråter
|-o gäspar o:-) duktig
Ett annat hjälpmedel för att kunna kommunicera effektivt är gemensamma förkortningar. IMHO, till exempel, betyder In My Humble Opinion, och RTFM betyder att man skall läsa manualen, dvs "dum fråga". De vanligaste förkortningarna hittar du i ordlistan.


uppdaterad 970113