Ett smultronställe för Internetblåbär


2.5 Direktkontakt via Internet

I datorsammanhang är ljud och video är mycket resurskrävande, och tekniskt svårt att direktsända över Internet. Till skillnad från tidigare använda medier är dock Internet digitalt, vilket ger fantastiska nya möjligheter (se sidan om IT), och såpass billigt att det blivit vanligt. Snart kommer det att finnas standarder som gör att program av olika fabrikat kan samarbeta.

Här nedan finns de beskrivna som separata funktioner, men mycket tyder på att samma program kommer att kunna användas för alla dessa funktioner i kombination.

IRC - Internets heta linje!

IRC (Internet Relay Chat) är en textbaserad så kallad chat-funktion. Det innebär att alla som med sin IRC-klient rattat in en kanal hela tiden ser vad alla andra på den kanalen skriver. Det finns några hundra olika IRC-kanaler som alla har sitt huvudämne som namn. Man kan enkelt skapa egna kanaler som man kan samtala "enskilt" i med sina vänner.

Enklare textsamtal (s.k. web-chats) kan man föra med en webbläsare.

Fördjupning Exempel

Ring över Internet!

Ljudtelefon över Internet finns också. Du kan ringa om din dator har ett ljudkort. Fördelen jämfört med vanlig telefon är ju att men slipper utrikestaxa på samtalen. Nackdelen är att man bara kan ringa till några tusen personer i hela världen, än så länge.

Globala radiosändningar

Med hjälp av till exempel programmet RealAudio kan man ta emot direktsänt ljud av ganska god kvalitet. Radiostationen Timecast är ett bra exempel på fördelen med digitalt ljud. Första gången du lyssnar får du fylla i ett intresseformulär, sedan kan du alltid lyssna på en skräddarsydd radiokanal! (Timecast är egentligen ett datorprogram, som automatiskt samlar ihop nya ljud från massor av olika stationer, och skickar dig de inslag som matchar dina intressen.)

Exempel

Bildtelefoni och videokonferenser

Med programmet CU-SeeMe uppfylls den gamla drömmen om att se den man har på tråden. Har man en bra dator med Internetanslutning kan man relativt billigt köpa nödvändig utrustning. Bildtelefoni existerar sedan ganska så länge. Det är emellertid mycket dyrt och kräver specialutrustning som bara finns på några få platser. Vad som nu håller på att inträffa är att bildtelefoni blir billigt och tillgängligt för många, via Internet och vanliga persondatorer.

Fördjupning


Bildtelefon på Internet - småknepigt och litet knastrigt, men det fungerar!
Begreppet television kan på Internet komma att få en ny dimension: MBONE heter ett nät inom Internet som klarar av att direktsända ljud och bild till många mottagare (eng. multicast). Om mottagarna har mikrofon inkopplad kan de tala så att alla andra hör. Dessutom kan alla skriva, rita eller lägga in bilder på en gemensam arbetsyta. Rolling Stones har haft en konsert på Internet med hjälp av MBONE, som annars mest används på försök av datanätsutvecklare på universiteten.

Fördjupning

Rörelse

Robotar styrs med hjälp av datorer, och alltså kan de även styras av datorer via Internet. Drömmen är att kunna fjärrstyra robotar med säkerhet och precision. Då skulle man till exempel kunna låta den skickligaste kirurgen genomföra de svåraste operationerna, oavsett var i världen patienten befinner sig. En fjärrstyrd robot skulle hålla i skalpellen. Som Internet fungerar idag är det nog inte många som skulle våga bli opererade på det sättet, men via ISDN har sådana operationer skett på försök. På nätet finns emellertid enklare robotar som du själv kan styra!

Exempeluppdaterad 970113