Ett smultronställe för Internetblåbär


4.4 Problem

Tyvärr, inte heller online-världen är fullkomlig. Det finns en hel del problem som kan dyka upp, men man klarar sig bra med litet kunskap.

Beroendeframkallande

Många studenter, och andra som upptäcker Internets möjligheter, blir så betagna att de spenderar all sin tid framför skärmen. Beroendet kan faktiskt gå så långt att man allvarligt åsidosätter både studier och socialt liv.

Fördjupning


Varningen är utfärdad!

Svårt att hitta

Det är inte alltid enkelt att hitta just det man söker. Speciellt lätt hänt är att man på vägen dit kommer in på stickspår, vilket kan vara enormt tidsödande. Trösten är att sökmaskinerna faktiskt bara blir bättre för var dag!

Skräpigt!

Många klagar på att nätet är skräpigt. Så sant! Däremot är det inte sant att allt på Internet är skräp. Det hoppas jag att du själv får möjlighet att upptäcka! Lär dig utnyttja klientprogrammens funktioner för sovring och navigation, så blir det lättare. På nätet lär man sig att uppskatta goda journalister!

Krångel med tekniken

Det är inte utan orsak som vissa kallar webben för the World Wide Wait. Laaagh! brukar irriterade programmerare ropa när allting går med snigelfart därför att en fisketrål dragit sönder atlantkabeln. Sådant händer faktiskt, så man bör ännu inte göra sin verksamhet beroende av Internet.

Om ett e-brev inte når fram, fastän flera andra brev till samma adressat gjort det, så uppstår lätt missförstånd. Säkert vet du själv vad krånglande datorer kan ställa till med!

Bunden till datorn

När fler och fler arbeten blir terminalarbeten så kommer vi inte ut i naturen. Ohälsosamt. Tur att de mobila apparaterna är på gång!

Hög förändringstakt

Hela tiden utvecklas och förändras Internet med en svindlande hastighet. Förändringarna är i och för sig oftast till det bättre, men själva hastigheten kan göra att man drabbas av teknostress. Många stressas av att ofta tvingas köpa ny utrustning eller kunskap för dyra pengar. Vissa fruktar att bli någon sorts andra klassens medborgare därför att de inte hänger med i teknikutvecklingen. Är det den väldiga mängd information som hela tiden strömmar förbi som stressar en, så lider man av infostress.

Inse
att ingen människa kan hänga med på allt!

Därför borde ingen behöva känna sig dum framför datorn. Det är helt okej att ha kunskapsluckor.uppdaterad 970113