Ett smultronställe för Internetblåbär


4. Övriga frågor

Hur kopplar man upp sig på Internet?

Det vanligaste sättet att komma åt Internet är genom jobbet eller skolan. Det går även att skaffa ett privat Internetabonnemang som man kommer åt via telenätet. Förutom sin dator behöver man då ett modem och en del programvara.

fördjupning

Vilka regler gäller?

Ingen bestämmer över Internet, men det finns ett fungerande samarbete mellan dess användare. Som i alla sammanhang gäller det att vara vänlig och hänsynsfull. Det senare innebär på Internet till exempel att vara kortfattad och inte belasta nätet i onödan. Nät-etiketten kallas netiquette.

fördjupning

Säkerhet och handel

Man kan inte helt förlita sig på att alla datorer på Internet levererar alla meddelanden snabbt, felfritt och utan att tjuvläsa. Hackers och virus kan också utnyttja Internet...
Men det finns metoder för att skydda sig. Exempelvis kan man med hjälp av kryptering kontrollera att rätt person får meddelandet, och att bara han/hon förstår det. Därför vågar fler och fler göra affärer på Internet.

fördjupning

Problem?

Internet ger oss nya fantastiska möjligheter, det är spännande och ibland till och med nyttigt. Men avancerad ny teknik som denna leder ofelbart till vissa problem. Lider du av informationsstress, vilsenhet, teknostress, eller dålig ekonomi så är du inte ensam!

fördjupning

Det finns alternativ!

Internet är inte det enda mediet för datakommunikation. Kanske har du till exempel hört talas om BBS:er (tex. First Class-baser), "onlinetjänster" som CompuServe, eller något multinationellt företags privata datornät. Fördelen med dessa är ofta att de är mer lättöverskådliga. De håller en hög standard, men är också mycket mer begränsade än Internet. Från många av dessa alternativ kan man komma åt valda delar av Internet.

Mer om Internet!

Både online och offline finns mycket intressant att läsa om Internet, och om annan informationsteknik och dess betydelse. Tänk dock på att allt tryckt blir inaktuellt, medan onlinepublikationer kan uppdateras.

fördjupninguppdaterad 970113