Ett smultronställe för Internetblåbär


2.2 E-konferenser - News

En e-konferens är som en anslagstavla. Vem som helst kan läsa och skriva anslag. Internets elektroniska konferenssystem heter Usenet News. I News finns drygt 10000 e-konferenser (eng. News groups). Alla har ett bestämt ämne. Några exempel:

Namn på konferenser i News

Namnet beskriver kortfattat vad newsgruppen handlar om. Första delen av namnen anger huvudkategori (se tabell), resten specificerar ämnet.

Typ av kategori

Exempel på kategori

Beskrivning

Globala grupper sci. vetenskap
rec. fritid
soc. samhälle
comp. datorer
k12. utbildning
Regionala swnet. de svenskspråkiga grupperna
eunet. europeiska
Lokala kth. för elever och lärare på KTH

Läsa News

En artikel i news skickas ut på Internet och lagras på newsservrar i hela världen under någon tid. Man använder en newsklient för att läsa artiklarna. Med newsklienten kan man välja ut vilka av de newsgrupper som finns på servern man ska "prenumerera på" (eng. subscribe).

Fördjupning

Var gång man startar news visar programmet upp en "löpsedel" för var och en av de newsgrupper man valt att prenumerera på. Löpsedeln är en lista med alla artiklar man inte redan läst. Ofta räcker det att läsa artikelns titel, dvs det som anges efter Subject:. Om titeln väcker intresse bläddrar man fram till artikeln, precis som i en tidning.

Exempel

Viktigt att sålla bort skräpet!

Med tanke på den enorma mängd artiklar som skrivs varje dag behövs hjälpmedel för att finna det som är värt att läsa. Förutom att man kan välja newsgrupper efter smak och tycke kan man därför även välja bort alla artiklar med ett visst ord i titeln, eller alla inlägg av en viss författare. Newsklienter som erbjuder denna funktion har knappar/kommandon för detta.

Skriv egna artiklar!

Man kan enkelt skriva egna artiklar i news. Newsprogrammet har funktioner både för att starta en ny debatt inom en newsgrupp (eng. post), och för att göra inlägg i befintliga debatter (eng. follow up). Om man vill vara mer diskret kan man naturligtvis svara via e-post till författaren av ett inlägg (eng. reply by e-mail).

Skriv bra artiklar!

Det är mycket viktigt att tänka på vad man skriver i news. Tusentals personer kan komma att läsa ditt inlägg, och de blir naturligtvis irriterade om det du skriver är trams eller redan skrivet i samma newsgrupp. Man bör därför läsa newsgruppens FAQ (se nedan) och hålla sig till gällande netiquette. Det innebär till exempel att man citerar lagom långa delar av de artiklar man besvarar:

On Apr 1 1996, Elvis Presley (king@rockroll.com) writes in alt.fan.elvis:
> I will give a concert tomorrow at noon
Är det sant? Var det någon som gick dit? Berätta!
/Elvisbeundrare

Svaren på dina frågor finns på Internet!

FAQ står för Frequently Asked Questions. I själva verket är det en sammanställning av vanliga frågor inom ett avgränsat ämne och svar på dessa. På Internet finns en FAQ för de flesta ämnesområden, ofta skriven av de människor som är aktiva i motsvarande newsgrupp. Dessa är mycket nyttiga för nybörjare, men även för andra eftersom de genom sin online-natur hela tiden kan uppdateras och förbli aktuella översikter!

Exempel

Webbens anslagstavlor

Flera www-baserade anslagstavlor som påminner om News har dykt upp den senaste tiden. Dessa system är små och enkla att använda, men ger inte samma stöd för sökning, sovring och kontroll som Newssystemet, vilket utvecklats och förfinats under drygt tjugo år. Artiklarna är webbsidor som skapas av debattörerna med hjälp av formulär.

Exempel

Komma igång med News

Din webbläsare har troligen en inbyggd newsklient, men det finns även specialprogram enbart för news.

Första gången du vill läsa news måste du hämta hem en lista med namnen på alla newsgrupper. När du fått upp din newsklient på skärmen hämtas listan genom att du väljer "Show all newsgroups" eller liknande. Det dröjer ett tag, men är väl värt besväret. En förutsättning för att detta skall fungera är att du i programinställningarna angivit IP-adressen till en news-server (NNTP server). Troligen finns det en sådan server hos din Internetleverantör.

Ingen har tid att läsa alla de tusentals newsgrupperna. Därför är det möjligt att välja ut just de grupper som verkar falla en mest i smaken. När du valt ut några grupper (“gjort subscribe") kan du välja "Show subscribed newsgroups", så visas inte den långa listan, utan bara de utvalda ämnena. Spara denna inställning så kommer du direkt att få se de intressanta ämnesgrupperna varje gång du öppnar din newsklient.uppdaterad 970804