Ett smultronställe för Internetblåbär


Om kursen Ett smultronställe för Internetblåbär

Omfattning och målgrupp

Kursen behandlar de allra mest grundläggande aspekterna av Internet från de svenska användarnas perspektiv. Personer som nyligen har, eller eventuellt kommer att skaffa tillgång till Internet. Avsikten är att kursen skall vara så pass enkel att förstå att i stort sett inga förkunskaper behövs.

Källor

Att ge en fullständig lista med referenser till det material som använts vid framställandet av denna kurs låter sig inte göras. Det mesta stoffet är mina egna erfarenheter från nätet samt sådant jag läst på nätet. URL:er till alla dokument jag har läst skulle fylla många sidor, och dessutom flyttar ju dokumenten på sig! Därför ber jag att få hänvisa till sidan om fortsatt läsning och till de sidor som står utpekade som externa fördjupningar ().

Illustrationer

Samtliga illustrationer är utförda av Kristoffer Frydman, som är bildpedagog och frilansande illustratör. Kristoffer är utbildad vid Konstfack och han medverkar i flera av Skoldatanätets projekt.

Ansvar och Copyright

Kursen uttrycker inte Skolverkets åsikter, utan författaren svarar för innehållet. Troligen finns en del fel bland dessa sidor. I synnerhet gäller detta den tryckta versionen, eftersom det som beskrivs i texten ofta förändras. En fördel med online-versionen är ju emellertid att man aldrig behöver anse ett sådant dokument färdigskrivet, så kritik har goda möjligheter att resultera i förbättringar. Skicka därför gärna kommentarer och förslag till par.lannero@skolverket.se.

Kopiering för annat än personligt bruk är förbjuden utöver vad som anges i statens avtal om kopiering i skolor, såvida inte tillstånd inhämtas från författaren. I stället för papperskopior rekommenderas bokversionen.

Övrigt

Jag skrev kursen för att hjälpa kompisar som ryckts med av Internetvågen med de första stapplande surfningarna ut på det kaotiska informationshavet. Sedan förbättrade jag kursen för att kunna använda den som stöd vid datorövningar i anslutning till ett föredrag om Internet. Under sommaren 1995 omarbetade jag tillsammans med Skolverket denna kurs. Sommaren och hösten 1996 gjordes ytterligare revision, samt viss anpassning för att kunna användas även i tryckt form.


uppdaterad 970113