Ett smultronställe för Internetblåbär


3.1 Kataloger

Det finns mängder av bra kataloger över Internets dokument och tjänster. Ingen av dem innehåller en fullständig förteckning, men många av dem är mycket stora och mycket bra. Flera olika typer av katalogisering finns att välja mellan. Här beskrivs ett par.

Som i biblioteket

På Internet finns flertalet så kallade virtuella bibliotek. De som sköter ett virtuellt bibliotek klassificerar Internetdokument på ungefär samma sätt som bibliotekarier klassificerar böcker och andra dokument i vanliga bibliotek.

Bildbaserade kataloger

Kataloger behöver ju inte vara textmenyer, som biblioteken. Det finns flera kataloger som man bläddrar i med ledning av bilder. Ett bra exempel är the Virtual Tourist som använder sig av en geografisk katalog. Den fungerar bra om du vet var i världen det du söker finns. Man zoomar in sitt mål genom att klicka på rätt område på de kartbilder som successivt visas upp.
[Imagemap]


uppdaterad 970119