Ett smultronställe för Internetblåbär


1.2 Kort historik

Internet är drygt 25 år gammalt!

Redan 1969 kopplade man samman datorerna vid fyra universitet i USA. Detta lilla nät bekostades med militära pengar, och syftet var att skapa en militär kommunikationskanal som inte var beroende av en enskild datorcentral. Sådana kan ju slås ut.

Fler och fler universitet kopplades in i projektet och snart dominerade de akademiska användarna helt över de militära. Svenska universitet började använda Internet för e-post och News (mer om detta längre fram) i slutet av åttiotalet. Samtidigt startade många företag egna datornät, vilka allteftersom Internet ökat i betydelse har anslutits till Internet.

Fördjupning

1993 kom ett program som heter Mosaic, och som gör Internet vackert och lättanvänt. Då uppmärksammades Internet av massmedia, och "nätet" har därefter växt explosionsartat. I och med den stora populariteten blev Internet även intressant för affärsverksamhet så nu har företagen tagit över universitetens dominans.

Det spelar nästan ingen roll vad man mäter på Internet - alla kurvor visar på en tilltagande ökning. Denna tabell från WebCrawler visar hur antalet webbservrar ökat exponentiellt de senaste åren.


uppdaterad 970113