Ett smultronställe för Internetblåbär


2.7 Kommande tjänster

Det utvecklas ständigt nya tekniker som drar nytta av Internet som kommunikationsmedium.

Utveckling av mjukvara

Först kommer programmen i beta-version, dvs. testversion, på något populärt operativsystem. Om programmet är tillräckligt intressant så skapas standarder, så att flera företag kan göra samverkande program (för olika operativsystem). När en standard hunnit bli etablerad (idag t.ex. e-post, ftp) och används av många så bakas den in i standardprogramvara (t.ex. i webbläsare eller direkt i operativsystemet).

Vid horisonten

De tekniker som kommer att finnas i standardprogrammen i morgon finns alltså i betaprogram idag. Följande tekniker som nu beta-testas tror jag kommer att överleva:

VR i kombination med direktljud/video kommer säkert att finnas med i VRML-standarden om något år


Med programmet OnLive Traveller kan man träffa och tala med folk från hela världen.
Samarbetsprogram

Datorstöd för samarbete, CSCW, kan vara elektroniska mötesplatser, som i exemplet Utopia ovan. Men det kan även vara e-post, gemensamma kalendrar och mycket annat. Det finns flera system för samarbete som nu håller på att anpassas för att fungera över Internet. Lotus Notes är ett exempel.

Standardisering

Många program finns och fungerar, men har ändå en bit kvar innan de blir betydande. Det gäller bland annat kataloger och betalningssystem. Här är det standardiseringsprocessen som tar tid.

Hårdvaran sätter gränserna

Gränsen för vad datorprogram kan användas till sätts oftast av vilken hårdvara som finns tillgänglig. Direktsändningar på nätet är starkt begränsade av kapaciteten hos kablarna, och VR-hjälmar mm har långt kvar att gå innan de kan lura sinnet. Elektronisk handel blir inte riktigt säker förrän man med hårdvara kan identifiera den som sitter bakom skärmen. Nästan hela elektronikindustrin är sysselsatt med att finna lösningar på dessa begränsningar.

Fördjupninguppdaterad 970113