Ett smultronställe för Internetblåbär


2.3 Filarkiv

Ofta används disketter eller cd-romskivor när filer (t.ex. program) skall flyttas från en dator till en annan. Om man istället använder Internet så slipper man kopiera och skicka disketter. Dessutom slipper man dela upp stora filer i flera delar. (En diskett rymmer ju bara 1,44 Mbyte.) En nackdel är att stora program tar lång tid att överföra via ett modem. Räkna med 5-10 minuter per Mbyte. Protokollet för filöverföring kallas FTP (File Transfer Protocol).

Hämta och lämna filer när som helst

Det går även att överföra filer på annat sätt, till exempel som bilagor i e-posten. Risken är emellertid att mottagaren inte kan hantera bilagor till e-post (Alla e-postsystem klarar inte sådant), eller rent av inte läser sin post. Med FTP kan du både hämta och lämna filer på datorer när och fjärran, oavsett vad klockan råkar vara, eller vilket postsystem som används.

Exempel

Hitta allt i FTP-arkiv

Tack vare FTP är distribution av programvara idag mycket snabb och billig. Många program är gratis (freeware) eller så kallad shareware. De finns samlade på stora arkiv där man kan hämta hem det man behöver direkt, utan att behöva beställa av någon. De populära FTP-arkiven kommer man åt med anonym FTP.

Privata FTP-arkiv kräver att du anger ditt användarnamn och ett lösenord, men vid anonym FTP går det bra att ange ordet anonymous som användarnamn, och din e-postadress som lösenord. Webbläsare sköter detta automatiskt!

Filsökning

För att slippa leta igenom alla FTP-arkiv själv finns en rad automatiska söktjänster:

Archie hittar alla filer i alla ftp-arkiv, om du känner till filnamnet. Den tjänsten kommer du åt med en Archieklient, eller via formulär, t.ex. på sidan cuiwww.unige.ch/archieplexform.html.

Virtual Shareware Archive är det bästa sättet om det är programfiler du söker: www.shareware.com.uppdaterad 970113