Ett smultronställe för Internetblåbär


2.1 Elektronisk post

Skriv ett vanligt brev i ett ordbehandlingsprogram, men skriv inte ut det på papper, tryck istället på skicka-knappen och mottagaren får brevet inom någon minut, oavsett var i världen han eller hon befinner sig.

Detta kallas e-post, elektronisk post, memo, datorpost eller e-mail. E-post är den vanligaste och kanske mest praktiska användningen av Internet. E-posten har många fördelar jämfört med vanlig "snigelpost" och telefon.

Fördelar med e-post
 • Snabb postbefordran. E-brev brukar komma fram på ett par sekunder.
 • Enkelt att göra stora utskick
 • Enkelt att citera och bifoga material från andra dokument.
 • Billigt
 • Miljövänligt
 • Ej störande (som ibland telefon). Man svarar när det passar.
Eftersom det är enkelt att bifoga (eng. attach) filer, så kan breven innehålla både ljud, bild och andra data, dvs. inte bara text. En rolig finess är att man kan skicka e-post till faxar och ibland till GSM-telefoner mm.

Exempel

Att ta emot e-post

De flesta e-postprogram visar direkt upp en "inkorg" med inkomna brev när man startar dem. Denna lista med brev kan liknas vid en brevkorg på skrivbordet. I vissa fall måste man ge kommandot "get new mail" eller liknande för att nya brev skall hämtas från "brevlådan" hos Internetleverantören till inkorgen. I andra fall sker detta automatiskt. Det finns även program som piper varje gång ett nytt brev kommer.

Att skicka e-post

Det går att skicka e-post både från webbläsare, ordbehandlare, och från speciella e-postprogram. Om programmet är riktigt inställt så räcker det med att ange mottagarens e-postadress, eventuellt en rubrik, skriva sitt meddelande och ge sänd-kommando.

Prova själv!
Här kan du prova på att skriva ett elektroniskt meddelande till mig. E-postprogrammen har ungefär samma utseende som detta formulär, men i dem kan man naturligtvis välja mottagaradress.

Observera att detta endast fungerar om du har en address på Umeå Universitet.

To:    test@ts.umu.se
From: (Din EMail-address)
Subject: (rubrik)

Glöm ej att skriva din e-post@dress exakt rätt, om du vill ha svar.

Konfigurera e-postprogrammet

För att postgången ska fungera måste e-postprogrammet känna till ditt användarnamn, din e-postadress samt IP-adressen till den dator som ska leverera posten (POP/SMTP server).

Exempel

Svenska tecken

Ett klassiskt problem i svensk datakommunikation är att å, ä och ö ofta byts ut mot andra tecken, och då inte æ utan snarare } istället för ä. Nu tycks emellertid en lösning vara i sikte! MIME håller på att bli världsstandard. MIME är en metod för att märka alla delar av elektroniska meddelanden med innehållstyp (eng. content type). Huvudorsaken till att amerikanerna har accepterat MIME är att standarden underlättar multimedial e-post, men en bieffekt är alltså att vi får möjlighet att läsa riktig svenska! Tyvärr kommer standardiseringen inte att gå över en natt, så vi får acceptera fula bokst=E4ver ett tag till.

Fördjupning


Å, Ä och Ö kallas ibland för det tre små grisarna

Har brevet kommit fram?

Om ett e-brev studsar (eng. mail bounce) tillbaka så vet man att det inte kommit fram. Tyvärr kan det även hända att brev varken studsar eller kommer fram. Därför gör man klokt i att begära en mottagningsbekräftelse i viktiga ärenden.

Sändlistor

E-post kan enkelt skickas till flera personer samtidigt. Därför är det vanligt med sändlistor (äv. datorpostlistor, eng. mailing lists). Det är e-postadresser som har flera mottagare. Till en sådan ska man bara skicka meddelanden som är relevanta, och som är av intresse för alla prenumeranter (mottagare). Många listor är modererade, d.v.s. en redaktör - moderator - sovrar bland material som skickas till listan, så att prenumeranterna slipper irrelevant information. Man blir prenumerant genom att skicka ett meddelande till listans request-adress. Vissa listor sköts automatiskt, och då måste du följa anvisningarna exakt, för att din request skall fungera.

Exempeluppdaterad 970113