Ett smultronställe för Internetblåbär


1. Bakgrund

Internet är inte detsamma som IT

IT står för informationsteknik. Begreppet syftar oftast på modern digital teknik såsom datorer, mobiltelefoner och Internet. Digital teknik har blivit så billig och bra att den för många erbjuder det effektivaste IT-hjälpmedlet. Modern IT ger också hitintills oanade möjligheter till kommunikation och automatisering av rutinuppgifter. Förutsättningen för många funktioner är att det finns en förbindelse med omvärlden. Internet kan används för att åstadkomma en sådan förbindelse.

fördjupning

Detta är Internet

Internet är de datorer och datornät som kopplats ihop till ett globalt datornät, där alla kan kommunicera med alla.
  • All information som kan finnas i en dator kan också skickas över Internet.
  • Ingen enskild organisation bestämmer över Internet, men stora grupper av användare samarbetar för att utveckla Internet.
  • Oftast ansluter man sig till Internet genom ett telefonnät. Idag är det främst själva anslutningen (teleräkningen + abonnemang) som kostar pengar. Inom kort kommer kostnaden troligen att påverkas av vad man använder sin anslutning till.

Internet har mognat under ca 25 år i universitetsvärlden, men fick sitt genombrott 1994 när WWW och programmet Mosaic gjorde det lätt att använda nätet.

fördjupning

Grunden för kommunikation

Klient beställer av server
Klienten måste tala samma språk som servern.
För att du ska kunna ta del av information (t.ex. ett dokument) som finns ute på nätet, krävs dels att din egen dator har ett klient-program som kan beställa dokumentet, dels att ett server-program på datorn där dokumentet finns kan ta emot beställningen och skicka dokumentet till klientprogrammet som slutligen visar upp det för dig. För att klienten ska kunna beställa dokument av servern så måste de kunna "tala" med varandra. Med tanke på att det finns många olika sorters datorer på Internet så är det inte självklart att alla datorer förstår varandras meddelanden. Därför finns det regler för hur meddelanden ska se ut. Dessa regler kallas protokoll.

fördjupninguppdaterad 970113