Ett smultronställe för Internetblåbär


3.2 Automatisk sökning

Att låta datorer söka går naturligtvis mycket fortare än att bläddra igenom en massa dokument själv.

Prova här (Skriv in nyckelord i formuläret):

Sökmaskiner

Det finns mängder av specialskrivna program, som med alla möjliga olika strategier kartlägger Internet. De kallas robotar, maskar eller spindlar. Resultatet av deras arbete lagras i stora databaser, som kallas sökmaskiner (eng. search engine). Det är dessa databaser du kommer åt genom sökformulären.

Vissa formulär är kopplade till flera sådana här databaser. De kan alltså användas för att söka med flera sökmaskiner parallellt!

Exempel

Nyckelord

Viktigt vid automatisk sökning är att man för in nyckelorden på rätt sätt i formuläret. Datorerna är ju faktiskt dumma, och kan mycket väl ge mängder av svar som är helt irrelevanta. Ofta fungerar det bra att bara skriva in ett nyckelord och ingenting annat, men räcker inte det så bör man tänka på följande:
  • Var så specifik som möjligt, ange gärna flera nyckelord.
  • Sätt fraser "inom citationstecken".
  • Utnyttja de verktyg som erbjuds på den sökmaskin du väljer. Det kan vara jokertecken (*, ?) (eng. wildcards), logiska operatorer (AND, OR, NOT) och mer avancerade tekniker.
  • Följ de sökregler som gäller för den aktuella sökmaskinen. (Kallas ofta "How to compose queries")
  • Ofta kan man meddela sökmaskinen att det var nästan rätt, varvid denna kunskap används för en ny, bättre sökning. Detta sker genom att man klickar på "find similar" eller liknande. I ett hypertextsystem som webben kan det dessutom vara tillräckligt med nära - man följer helt enkelt länkar från halvträffen till en fullträff.

Fördjupning

Intelligenta agenter

Många människor har intresse av att ständigt bevaka händelseutvecklingen inom ett eller ett par specialämnen. Det brukar man kunna lösa till exempel genom att prenumerera på facktidningar. Med Internet öppnas nya möjligheter: Intelligenta Agenter. Det är program som kan instrueras att ständigt söka efter information inom ditt intresseområde, och rapportera till dig direkt när någonting riktigt viktigt inträffar, eller kanske med regelbundna tidsintervall.

Vissa agenter kan dessutom få befogenheter att agera åt dig. Till exempel kan en agent kontrollera en aktiekurs, och genomföra transaktioner åt dig enligt dina instruktioner.

Fördjupninguppdaterad 970113