[ACC-Logo]

Scanna bilder i XSane

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[The same information in English]


Hur man scannar bilder i XSane
I Lokalen finns en scanner som kan användas för att läsa in bilder. För att scanna bilder med den rekommenderar vi att ni använder XSane.