[ACC-Logo]

PuTTY

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[The same information in English]


PuTTY är ett Windows-program som används för att koppla upp sig mot andra datorer, till exempel ACC:s servermaskiner.
Se vår sida med externa länkar för information om vart du kan ladda hem PuTTY.

Efter att du hämtat hem PuTTY, spara den på ett lämpligt ställe så att du lätt kommer åt den (t.ex. skrivbordet).

Start och inställningar
Starta PuTTY genom att klicka på PuTTY-ikonen .

  1. I fältet Host Name skriver du in namnet på datorn du vill koppla upp dig mot.
  2. Välj SSH som protokoll (portnumret ändras automatiskt).
  3. Klicka på Open för att ansluta till den dator du valt.
Om du vill spara dessa inställningar för framtida inloggningar, döp sessionen genom att skriva in ett namn i fältet Saved Sessions och klicka på Save innan du väljer Open.
Första gången
Första gången du loggar in kommer ett meddelande liknande detta att visas:

Alla datorer som kommunicerar med SSH-protokollet har en unik identifierare, en så-kallad SSH-nyckel (host key). Detta är en varning som talar om att PuTTY inte känner igen den nya nyckeln och frågar huruvida du vill spara den för framtida referens. Om du väljer att inte spara den så kommer du att få denna varning varje gång du ansluter till denna maskin.

Det rekommenderas att du klickar på Yes.

Andra gånger
Om det inte är det första gången du ansluter till denna maskin och följande meddelande visas är det dags att stanna till och fundera.

Denna varning betyder att nyckeln som är sparad på din maskin inte längre stämmer med nyckeln på datorn som du försöker ansluta till. De vanligaste skälen till detta är:

Om du är alldeles jättesäker på att du är ansluten till rätt dator, välj Yes. I andra fall, välj Cancel.

Om maskinen du försöker ansluta till är en av ACC:s servrar, kontakta support om du är osäker på huruvida saker står rätt till.

Login-prompten

När PuTTY frågar login as:, skriv in ditt användarnamn på ACC.

Skriv sedan in ditt lösenord när PuTTY frågar om det.

Om du skrivit in rätt användarnamn och lösenord kommer du nu att loggas in.

Logga ut genom att skriva exit i kommandoprompten.

Det går även att logga ut genom att stänga fönstret, men detta kan leda till problem med program som inte avslutas korrekt (t.ex. mailläsare).