[ACC-Logo]

Mozilla Thunderbird

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[The same information in English]


På ACC står det användaren fritt att använda IMAP eller POP (helst inte, begränsad funktion) för att läsa mail hemifrån. IMAP och POP är olika protokoll för att hämta mail, och det är just deras olikheter som gör att man bör välja det som passar de behov man har.

Gemensamt för både IMAP och POP är att man nu måste använda sig av SSL-kryptering för att kunna ansluta till servern. Var noga med att klicka i alternativen för SSL när ni följer guiden nedan, annars kommer ni inte kunna ta emot mail.

I stort kan man säga att POP ansluter till servern, loggar in, hämtar ner de meddelanden som finns där, och sedan raderar meddelanderna från servern. POP stöder bara inbox, ej några andra mail-folders. Om man sedan loggar in med webmailtjänsten Puss eller från nån annan dator kan man där ej se de nedladdade meddelanderna. POP är alltså enbart om du vill lagra alla brev på din dator och bara har inboxen.

IMAP läser breven på distans, det vill säga du ansluter och kan välja vilka mail du vill ladda ner eller ta bort från servern. Vissa klienter har också stöd för att ladda ner mail om du skulle ha en kort kontakt med servern ("synkronisera") och sedan låta dig läsa dem fastän du inte har kontakt med servern.

Ett problem med IMAP är dock att du måste rotera undan meddelanden från din inbox till separata mappar. Detta på grund av att ACC har satt en maxstorlek på inboxen. Dock så behöver du inte oroa dig för att tappa epost för att inboxen fylls. Vårt system kommer automatiskt att flytta undan den och meddela dig hur du kommer åt de gamla breven.

Använd IMAP om du är osäker på vilket av protokollen du ska använda

När du nu valt vilket protokoll som passar dig bäst är det bara att fortsätta till guiden hur man konfigurerar Thunderbird för IMAP, respektive POP. Har du inte Thunderbird installerat på datorn kan du hitta dess hemsida på vår länksida.


Välj "Verktyg"-menyn och "Konton".


Klicka på "Lägg till nytt konto".


Välj att du vill skapa ett e-postkonto och klicka på "Nästa".


Fyll i ditt namn och din e-postadress hos ACC.


Välj "IMAP", och fyll i "imap.acc.umu.se" i den övre, och "mail.acc.umu.se" i den nedre textrutan.


Se till att ditt kontonamn är korrekt ifyllt. Thunderbird borde ha listat ut detta från din e-postadress, så det borde vara rätt.


Här fyller du i namnet på kontot som ska visas internt i thunderbird. Förslaget brukar oftast fungera bra, så tryck "Nästa".


Kontrollera att allt stämmer med datan du matade in och tryck på "Slutför".


Kontot är nu skapat och du behöver bara göra ett par ändringar.


Börja med att klicka på "Serverinställningar" under kontot du just skapat i listan till vänster. Fyll här i att anslutningen och autentiseringen ska ske krypterat genom att klicka i "SSL". Se också till att "Använd säker autentisering" inte är ikryssad.


Navigera vidare genom att klicka på "Utgående e-postserver" i listan till vänster. Markera här kontot "mail.acc.umu.se" och klicka på "Ändra".


Ändra här fältet "Port" till 587, se till att "Använd inloggning" är urklickad och att valet "TSL, om möjligt" är ikryssad.

Du är nu klar. Stäng alla rutor med "Ok"-knappen och "Hämta e-post" i huvudapplikationen.

Använd endast POP protokollet om du vet vad du gör. I normalfallet bör du använda IMAP


Välj "Verktyg"-menyn och "Konton".


Klicka på "Lägg till nytt konto".


Välj att du vill skapa ett e-postkonto och klicka på "Nästa".


Fyll i ditt namn och din e-postadress hos ACC.


Välj "POP", och fyll i "pop.acc.umu.se" i den övre, och "mail.acc.umu.se" i den nedre textrutan.


Se till att ditt kontonamn är korrekt ifyllt. Thunderbird borde ha listat ut detta från din e-postadress, så det borde vara rätt.


Här fyller du i namnet på kontot som ska visas internt i thunderbird. Förslaget brukar oftast fungera bra, så tryck "Nästa".


Kontrollera att allt stämmer med datan du matade in och tryck på "Slutför".


Kontot är nu skapat och du behöver bara göra ett par ändringar.


Börja med att klicka på "Serverinställningar" under kontot du just skapat i listan till vänster. Fyll här i att anslutningen och autentiseringen ska ske krypterat genom att klicka i "SSL". Se också till att "Använd säker autentisering" inte är ikryssad.


Navigera vidare genom att klicka på "Utgående e-postserver" i listan till vänster. Markera här kontot "mail.acc.umu.se" och klicka på "Ändra".


Ändra här fältet "Port" till 587, se till att "Använd inloggning" är urklickad och att valet "TLS, om möjligt" är ikryssad.

Du är nu klar. Stäng alla rutor med "Ok"-knappen och "Hämta e-post" i huvudapplikationen.