Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Filformat och konvertering


Kompression - UNIX

De vanligaste kompressionsprogrammen till UNIX är compress / uncompress och gzip / gunzip. Samtliga program är helt textbaserade och du arbetar med dem genom att mata in programnamnet följt av ev. flaggor och filer vid kommandoprompten. Nedan följer enkla beskrivningar till de olika programmen. För fullständiga beskrivningar av programmen hänvisas till deras respektive man-sidor; compress(1) och gzip(1).

Compress

Compress och uncompress kompletterar varandra genom att compress komprimerar filer och uncompress packar upp arkivfiler (d.v.s. filer som innehåller packade filer / kataloger). Compress-arkiv har suffixet .Z. Följande syntax används av programmen:

compress [flaggor] filnamn

och

uncompress [flaggor] arkivnamn

Med flaggorna kan du specificera hur packningen/uppackningen skall gå till. Båda programmen använder samma flaggor för lika funktioner.

Nedan följer några enkla exempel på hur programmen kan användas.

Packa filen labb1 till arkivfilen labb1.Z och skriv över ev. gammal version av labb1.Z

compress -f labb1

Packa upp arkivfilen labb1.Z till filen labb1

uncompress labb1.Z
Gzip

Gzip och gunzip är två GNU-program som kompletterar varandra genom att gzip komprimerar filer och gunzip packar upp arkivfiler. Gzip-arkiv har extentionen .gz. Följande syntax annvänds av programmen:

gzip [flaggor] filnamn

och

gunzip [flaggor] arkivnamn

Med flaggorna kan du specificera hur packningen/uppackningen skall gå till. Båda programmen använder samma flaggor för lika funktioner.

Nedan följer några enkla exempel på hur programmen kan användas

Packa filen labb1 till arkivfilen labb1.gz med extra hård packning.

gzip -9 labb1

Packa upp arkivfilen labb1.gz till filen labb1

gunzip labb1.gz

Författat av Arnold Johansson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 07/09 1999 13:55:52.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 12:03:37 CEST