Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Filformat och konvertering


Kompression - PC

Till PC finns det en stor mängd kompressionsprogram. Här tas dock endast några av de vanligaste upp, nämligen ARJ, LHA, RAR, Pkzip/Pkunzip och Winzip. Andra välkända komprimeringsprogram är t.ex. ARC, Pack och Booz. Bland de som tas upp här är de fyra första för DOS medan den sistnämnda är för Windows (såväl Windows95 som äldre Windows versioner).

ARJ

ARJ är ett komprimeringsprogram för DOS som på sina arkivfiler (d.v.s. filer som innehåller packade filer / kataloger) anxnvänder sig av suffixet .arj. ARJ är helt textbaserat och alla kommandon skrivs på DOS-prompten enligt syntaxen

ARJ kommando [-flaggor] arkivnamn [filnamn]

Efter anropsordet ARJ skall alltså ett kommando följa. Detta kommando anger vad du vill göra med de arkiv eller filer du arbetar med. Det finns en mängd olika kommandon där samtliga definieras med ett tecken vardera. Efter att ha specificerat kommando kan du eventuellt ange en eller flera flaggor. Dessa specialiserar på något sätt den operation som är definierad av det givna kommandot. Arkivnamn är precis vad det låter. Det är namnet på det arkiv du vill arbeta med (packa/packa upp). Om du komprimerar en eller flera filer/kataloger till ett arkiv anger du dessa sist på kommandoraden.

Nedan följer några exempel på vanliga användningar av ARJ.

För att lista tillgänliga kommandon och flaggor i ARJ skriver du

arj

För att packa upp arkivet filer.arj med fullständiga sökvägar skriver du

arj x filer.arj

För att packa katalogen labbar i arkivet saker.arj skriver du

arj a -v1440 saker.arj labbar

Obersvera flaggan -v1440. Denna gör att om det finns så många/stora filer så att arkivet saker.arj blir större än 1.44MB (= en 3.5" diskett) så delas arkivet upp på flera arkiv. Alla arkiv för samma namn, saker, men de för olika suffix; .arj, .a01, .a02, etc.


Fig. ARJs huvudmeny
LHA

LHA är mycket likt ARJ som ommnämnts ovan. Största skillnaden är att att LHA inte klarar av att dela upp sina arkiv i fördefinierade delar. Det går alltså inte att bestämma att ett LHA-arkiv får vara maximalt 1.44 MB stort. Till likheterna hör att LHA är ett komprimeringsprogram som är helt textbaserat och styrs av kommadon som skrivs på prompten med syntaxen

LHA kommando [/flaggor] arkivnamn [filnamn]

Efter anropsordet LHA följer ett kommando. Detta kommando anger vad du vill göra med de arkiv eller filer du arbetar med. Det finns en mängd olika kommandon där samtliga definieras med ett tecken vardera. Efter att ha specificerat kommando kan du eventuellt ange en eller flera flaggor. Dessa specialiserar på något sätt den operation som är definierad av det givna kommandot. Arkivnamn är precis vad det låter. Det är namnet på det arkiv du vill arbeta med (packa/packa upp). Om du komprimerar en eller flera filer/kataloger till ett arkiv anger du dessa sist på kommandoraden.

Nedan följer några exempel på vanliga användningar av LHA. Observera att LHA-arkiv har suffixet .lzh.

För att lista tillgängliga kommandon och flaggor i LHA skriver du

lha

För att packa upp arkivet saker.lzh skriver du

lha e saker.lzh

För att packa katalogen labbar i arkivet saker.lzh skriver du

lha saker.lzh labbar


Fig. LHAs huvudmeny
Pkzip/Pkunzip

Pkzip och pkunzip är två program som tillsammans fungerar på samma sätt som ARJ och LHA. Både pkzip och pkunzip är textbaserade DOS program som låter dig ange kommandon på prompten enligt syntaxen

pkzip [flaggor] arkivnamn [filnamn]

och

pkunzip [flaggor] arkivnamn [filnamn]

Pkzip är till för att skapa, uppdatera eller Ändra arkiv och pkunzip för att packa upp arkiv. I båda fallen används flaggorna för att göra mer eller mindre specifika definitioner hur operationerna skall utföras. Arkivnamn är namnet på arkivet du vill skapa eller packa upp. Som suffix på arkivnamn används i pkzip / pkunzip .zip. Filnamn är den fil / de filer du vill packa resp. packa upp.

Nedan följer några exempel på vanliga användningar av pkzip och pkunzip.

För att lista tillgängliga kommandon och flaggor i pkzip skriver du

pkzip

För att packa katalogen labbar i arkivet saker.zip skriver du

pkzip saker.zip labbar


Fig. Pkzips huvudmeny

För att lista tillgängliga kommandon och flaggor i pkunzip skriver du

pkunzip

För att packa upp arkivet saker.zip skriver du

pkunzip saker.zip


Fig. Pkunzips huvudmeny
RAR

RAR har till skillnad från de övriga kompressionsprogrammen för DOS ett grafiskt gränssnitt. RAR kan styras med hjälp av en mus eller med tangentkoder. Förutom de vanliga kompressionsfunktionerna finns i RAR även en hel del information om systemet och de filer/kataloger som du arbetar med. Alla kommandon är synliga och lättillgängliga vilket gör att programmet är mycket intuitivt och lättanvänt. RAR använder sig av suffixet .rar.


Fig. RARs huvudfönster
Winzip

Winzip ärr ett kompressionsprogram anpassat till Windows gränssnitt. Gränssnittet till winzip är alltså grafiskt och är mus- och menystyrt. Tack vare detta blir programmet mycket lättanvänt och överskådligt. Genom att markera filer/arkiv i fil/arkiv-fönstret i programmet (se figur nedan) och klicka på någon av knapparna närmast under menyerna kan du enkelt exempelvis skapa nya arkiv, modifiera befintliga arkiv, packa upp arkiv och titta på filer i arkiv.

Winzip använder sig normalt av suffixet .zip till sina arkivfiler. "zippade" filer (filer komprimerade med något zip-program, t.ex. pkzip eller winzip) är dock inte det enda arkivformat som winzip klarar av. Om du har några andra komprimeringsprogram (t.ex. ARJ eller ARC) kan dessa användas av winzip. En arkivfil för ARJ eller ARC kan då packas upp av winzip genom att winzip internt använder sig av ARJ eller ARC fför att packa upp filen.


Fig. Winzips huvudfönster

Författat av Arnold Johansson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 07/09 1999 13:55:50.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 12:03:37 CEST