Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Filformat och konvertering


Filformat och konvertering

av Arnold Johansson och Thomas Pederson

Introduktion

Data lagras i ett datorsystem i form av filer. Dessa filer kan ligga i ett filsystem lokalt på din egen hårddisk eller externt på en nätansluten hårddisk. Filsystem och distribuerade filsystem förklaras närmare i kapitlet "Vad är ett datorsystem". I detta kapitel förklaras skillnaden mellan olika typer av filer och hur de kan konverteras sinsemellan. De vanligaste typerna av filkomprimeringsverkyg tas också upp.

Innehåll

  1. Introduktion
  2. Filformat och konvertering
  3. Komprimering
  4. Referenser

Författat av Thomas Pederson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/08 1996 12:03:37.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 12:03:37 CEST