Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Filformat och konvertering


Kompression - Allmänt

Med stor sannolikhet kommer du mer eller mindre snabbt att fylla din lagringsarea (ditt konto, din(a) hårdddisk(ar), din(a) diskett(er), etc) med filer av varierande storlekar. För att slippa radera äldre filer då du vill spara nya filer på lagringsarean kan du komprimera en eller flera av de gamla filerna m.h.a. diverse packnings- eller komprimeringsprogram.

Kompressionsprogrammen kan uppdelas i två huvudgrupper; de som "packar" en hel enhet, t.ex. en hårddisk, och de som packar enskilda filer/kataloger eller grupper av filer/kataloger. Här kommer endast den sistnämnda gruppen av kompressionsprogram att tas upp eftersom det är dem du som "vanlig" användare mest kommer i kontakt med. De andra packningsprogrammen, som komprimerar hela enheter, anvxvänds och handhas mest av systemansvariga och då oftast ogärna och mycket sparsamt. Anledningen till detta är att de enhetskomprimerande packningsprogrammen (oftast) inte är 100%-igt tillförlitliga, Även om de som regel fungerar bra.

De vanligaste programmen för komprimering av filer/kataloger presenteras i de plattformsspecifika avsnitten nedan:

Författat av Arnold Johansson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 07/09 1999 13:55:45.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 12:03:37 CEST