Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


World Wide Web

Generellt

World Wide Web, som förkortas WWW, är väl den företeelse som för gemene man kommit att vara synonym med Internet. Den ökända nätsurfningen åsyftar att leta sig fram på WWW. Den stora anledningen till att just WWW slog igenom är att formatet kan hantera snyggt formatterad text och bilder (numer även animationer!) istället för, som tidigare, bara ren text som inte är lika inbjudande. Dessutom är det mer lättanvänt och intuitivt än de gamla textapplikationerna.

WWW vilar på två "hörnpelare", nämligen HTML och HTTP. HTML betyder "HyperText Markup Language" och är det språk som WWW-sidor skrivs i och HTTP (HyperText Transfer Protocol) är det protokoll som sköter överföringen av dessa sidor.

En hemsida är en WWW-sida som någon person eller organisation gjort för att presentera sig. På personers hemsidor finner man ofta en lista med länkar till sidor de gillar.

Att "surfa"

För att komma åt och kunna läsa WWW-sidor använder du ett program som kallas WWW-läsare. Detta program klarar oftast av alla typer av tjänster som inryms i URL:erna (URL = Uniform Resource Locator, se avsnittet om adresser). För vissa tjänster behövs externa program. Det finns nu ett antal olika WWW-läsare. Först på plan var Mosaic som togs fram av NCSA (National Center for Supercomputer Applications), men allt eftersom tog Netscape Navigator över och har kommit att bli "standard". Netscape Navigator finns för de flesta populära plattformar och är gratis för personligt bruk i utbildningssyfte. Netscape Navigator körs under fönstermiljö. Om du vill läsa WWW-sidor från en textterminal, kan du använda den textbaserade WWW-läsaren Lynx under UNIX.

Ett exempel på WWW-sida ses ovan. Denna bild visar även utseendet på Netscape Navigators fönster. Det finns två huvudsakliga sätt att leta sig fram på WWW. Om du kan adressen till den sida du vill åt så kan du skriva in den direkt, annars letar du dig fram mellan sidorna med så kallade länkar. Dessa länkar manifesteras i texten som understrukna ord och klickar man på ett sådant ord "aktiveras" en URL. Det vanligaste är att man kommer till en annan WWW-sida, men man kan även flytta sig inom en sida eller skicka e-post, allt beroende på URL:ens utseeende. Se avsnittet om adresser.

Att använda Netscape Navigator

Ett par rader om funktionerna i Netscape Navigator är på sin plats, dock rekommenderas dokumentationen på Netscapes hemsida (http://home.netscape.com) för utförligare beskrivning.

De saker du använder dig mest av är ikonerna under menyraden. Med dem kan du hoppa fram och tillbaka mellan sidorna (pilarna som är längst till vänster) och ladda in aktuell sida igen (användbart när du ändrar i dina egna sidor) med den slutna pilen. Du kan även leta efter ord (kikaren) och bryta överföringen (stopptecknet).

Om du kommer till en sida som du tycker är bra och intressant kan du lägga in ett bokmärke. I menyn "Bookmarks" väljer du "Add Bookmark" och vips finns sidan som ett snabbval under den menyn.

Några olika operationer kan utföras med musen. Förutom att bara klicka med vänstra knappen på länkar, för att utföra vad länken innehåller, kan du till exempel spara filen som länken leder till. Det gör du genom att haålla skifttangenten nedtryckt och klickar med vänstra musknappen på länken. Detta är mycket användbart om du vill ta hem en fil med FTP (ett protokoll för överföring av filer, se vidare i avsnittet om FTP). Håller du högra knappen nere över en bild eller länk får du fram en meny där du bland annat välja att spara bilden eller filen som länken leder till. Om du har en treknappars mus kan du klicka med mittenknappen på en länk så får du upp ett nytt Netscape Navigator-fönster med den fil länken leder till.

HyperText Markup Language

HyperText Markup Language, som förkortas HTML, är språket som du skriver din hemsida i. Spaltmil och åtskilliga megabytes med text har skrivits om detta. Då vi anser att detta gjorts bra på annan plats pekar vi bara vidare.

För de rent praktiska arrangemangen bör du studera:

Sökverktyg

För att kunna hitta det man söker i den närmast oändliga djungeln av WWW-sidor finns ett antal sökverktyg.

Det senaste är ett "metasökverktyg" som använder sig av de största individuella sökverktygen för själva sökandet och sammanställer en lista av resultatet.

Nedanstående tre verktyg är av "sökords"-typen, det vill säga att du skriver in det nyckelord du vill söka efter . Det är lätt att få tusentals sökträffar, så försök hitta ett så "smalt" ord som möjligt. Alta Vista är populärast för tillfället.

Den bästa sökmototorn är dock oftast Google http://www.google.com/, den är även reklamfri (än så länge...).

Föjande verktyg är mer "indexbaserade", det vill säga att sidorna är indelade i olika kategorier. Givetvis kan man söka efter nyckelord här också. Det kan vara enklare att hitta ett brett urval av sidor i ett ämne genom att söka sig fram till rätt kategori än att begränsa dig till ett ord att söka på.

Övrigt

Det brukar nästan alltid sluta med att man hamnar ganska långt från sitt "huvudspår" genom det enorma uppbådet av WWW-sidor och länkar mellan desamma, så bered er på att ha gott om tid när ni sätter er ned och surfar. Tillåt er att komma in på dessa sidospår, för det finns mängder av intressant information att lä om allt mellan himmel och jord, detta på gott och ont. Vi tar inte upp några direkta tips på WWW-sidor här (förutom intressanta referenser), utan det får ni hitta själva!

Författat av Tomas Byström


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:58.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:58 CET