Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


Strn

Strn är en teckenbaserad nyhetsläsare under UNIX, efterföljare till de äldre programmen Rn och Trn. Strn är en "trådad" nyhetsläsare vilket innebär att den samlar artiklar som hör ihop och bildar träd av dem. En artikel kan alltså ge upphov till många nya trådar. Här är ett exempel på ett "trådträd". Det är alltid rubriken man går efter när man trådar artiklar:

Uppstart första gången

För att starta Strn, logga in på en UNIX-dator (se avsnittet om UNIX) och skriv vid prompten:

Första gången du startar visas information om de senaste uppdateringarna av Strn: Tryck på mellanslagstangenten. Nu visas en ny sida med text där första raden är: Tryck ännu en gång på mellanslag.

Innan du kan börja läsa nyheter måste du prenumerera på alla nyhetsgrupper. Din skärm bör se ut så här:

Skriv "a *<RETURN>" för att lägga till alla nyhetsgrupper. När en fråga som ser ut så här dyker upp: skall du trycka på shift och "Y" (stora Y). Skärmen kommer att fyllas med information om att du prenumerar på en massa grupper. Vänta tills rullningen har stannat och du ser raden Gratulerar, du har nu prenumererat på alla grupper som finns! Tryck på kolon (":") och följ instruktionerna nedan för vanlig uppstart.

Vanlig uppstart

Logga in på UNIX-systemet och skriv: vid prompten. Tryck på kolon (":") på tangentbordet. Då får du upp en meny som ser ut så här: Bra att veta är att du när som helst kan trycka på "h" ("help"), var du än befinner dig i strn, och få upp en lista över tillgängliga kommandon.

Hur du avslutar strn

Genom att trycka på tangenten "q" förflyttar du dig uppåt i hierarkin. När du befinner dig på översta nivån kommer programmet att avsluts. Alltså, för att avsluta strn behöver du bara trycka ett antal gånger på "q".

Hur du läser nyheter

Strn har en mängd olika moder. Det finns tre stycken man kommer i kontakt med när man läser nyheter: gruppväljaren, artikelväljaren och artikelläsaren.

Gruppväljaren

När du har startat programmet enligt ovan, befinner du dig i gruppväljaren. Här förflyttar du dig i menyn (mindre-än-tecknet visar vilken rad du befinner dig på) med hjälp av tangenterna "pil upp" och "pil ned". Flytta markören (">") till raden som heter:

Tryck sedan på mellanslagstangenten och gruppernas högsta nivå kommer att visas på skärmen. Mellanslagstangenten använder du till att flytta ned en nivå i hierarkin. För att återgå till den högre nivån skall du trycka på "q".

Artikelväljaren

Om du går tillräckligt djupt ner i grupphierakin kommer du så småningon att nå fram till artikelväljaren. Den kan se ut ungefär så här:

Listan visar en del av artiklarna på rec.games.bridge, en grupp för de som är intresserade av bridge. Översta raden visar vilken grupp du läser och hur många olästa artiklar som finns i den. Alla artiklar du har läst kastas bort. Längst ner ser du hur många procent av alla artiklar som visas på skärmen för tillfället, samt om du ser de första trådarna, "Top", alla trådar, "All", eller de sista trådarna, "Bot".

Artiklarna är trådade, d.v.s. svaren (eng. follow-ups) på ett inlägg är listade tillsammans under samma bokstav. Vissa svar byter rubrik på tråden, t.ex. tråden "g" ovan byter namn från ">Slow players" till ">Bridge players". När du vill avsluta artikelväljaren skall du trycka på "q" och då återgår programmet till gruppväljaren.

"Större än" (">") visar nästa sida med artiklar och "mindre än" ("<") visar föregående sida med artiklar.

Det finns några olika sätt att läsa artiklar. Det enklaste är att upprepade gånger trycka på mellanslagstangenten. Först kommer alla sidor med trådar att visas, precis på samma sätt som om du tryckt på "större än". När du nått slutet av listan med trådar och trycker på mellanslag, kommer du att börja läsa alla artiklar i trådordning med början på den första tråden i listan. Om det inte finns några olästa artiklar kvar, kommer du att återgå till gruppväljaren.

Det andra sättet är att välja vilka trådar du vill läsa och sedan trycka på tabulatortangenten, ofta kallad "Tab" på tangentbordet. Du väljer vilka trådar du vill läsa genom att trycka på den bokstav eller siffra som står först på trådens rad. Om du t.ex. vill läsa tråden som behandlar ">bid or not?" skall du trycka på tangenten "j". För varje tråd du väljer kommer ett plustecken att skrivas ut efter trådens bokstav, för att indikera att den tråden kommer att läsas nästa gång du trycker på tabulatortangenten.

När du läst färdigt alla trådar du markerat, kommer du att komma tillbaka till artikelväljaren. Du kan nu trycka på "q" för att återgå till gruppväljaren, eller på stora "X" för att kasta bort alla artiklar du inte läst och sedan återgå till gruppväljaren.

Kommandotabell för artikelväljaren

TangentFunktion
qÅtergår till gruppväljaren.
>Visar nästa sida i listan med trådar.
<Visar föregående sida i listan med trådar.
<mellanslag>Visar nästa sida med trådar. Om sista sidan visas, kommer läsning med första artikeln att påbörjas.
trådbokstavMarkerar motsvarande tråd för att bli läst. Ett plustecken efter bokstaven indikerar detta.
tabulatorBörjar läsning av markerade trådar. Om inga trådar är valda påbörjas läsning av första tråden i listan.
XKastar bort alla artiklar i den nuvarande grupper och återgår till gruppväljaren.

Artikelläsaren

Det är enkelt att läsa artiklar. Tryck bara på mellanslag för att se nästa sida i den artikel du läser. När du nått slutet av artikeln och trycker på mellanslag kommer nästa artikel i tråden att visas. Om det inte finns fler artiklar i tråden, går Strn vidare till nästa tråd, artikelväljaren, eller till gruppväljaren.

Om du vill gå tillbaka till artikelväljaren medan du läser en artikel, skall du trycka på plustangenten, "+".

Att posta nyheter

Man man posta nyheter när man befinner sig i Artikelväljaren eller Artikelläsaren. Genom att skriva in :p så startar man inskrivninen av en ny artikel. Du får nu upp en fråga Subject: där du skall skriva in en subjekt rad för ditt inlägg. Sedan kommer en fråga om Distribution: detta kan man ned fördel lämna blankt. Efter detta för du en fråga om du vill posta nyheter som når ut till en massa folk. Du bör nu fundera på om ditt inlägg är relevant och om inte så är det lika bra att inte skicka något.

Nu kan du includera en fil som du redan har skrivit om du inte har någon sådan trycker du bara på return. Du hamnar nu i din vanliga editor och skriver in din text som vanligt. Först i editorn finns alla headers som inlägget skickas med. När du skickar ditt inlägg skall det vara en tom rad mellan detta huvud och ditt inlägg. Om du inte har något speciellt du vill göra så behöver di inte ändra på något.

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/08 1996 11:58:37.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:58:37 CEST