Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


Pine

Pine klarar även av att hantera nyhetsgrupper under Unix. Programmet är relativt nytt och stödjer mime-standarden för e-post.

Uppstart och annat

Se Pine

Att komma åt nyhetsgrupper

När man väl har fått upp pine och ser sina e-mail så tittar man på vilka mappar som finns genom att trycka l. Så här ser min skärm ut när jag tittar på min lista av mappar: INBOX, saved-messages, och sent-mail är brev-mappar medan swnet.unix, umucs.announce.tdb, umucs.misc är nyhetsgrupper. För att läsa postningar i en grupp går jag ner till den gruppens namn med hjälp av tabulatortangenten eller piltangenterna och trycker sedan return (eller v). Då öppnas den nyhetsgruppen och visar vilka postningar som har kommit till sedan jag sist läste nyhetsgruppen och de postningar som jag har valt att inte ta bort. Så här kan det se ut: Om man sedan vill läsa en postning så är det bara att trycka return (eller v) så kommer det upp på skärmen.

Längst ned på skärmen finns två rader som beskriver vilka kommandon som finns att tillgå. Det finns många fler, men endast ett fåtal får plats på raderna samtidigt. Genom att upprepade gånger trycka på o visas vilka kommandon som finns tillgängliga. De flesta kommandon som är tillgängliga när man läser ett vanligt brev är tillgängliga även här, t ex att spara till fil eller att svara på en postning. En sak som skiljer är att om man vill svara på en postning så måste man välja om man vill skicka ett brev till det som har skrivit det, en uppföljning till nyhetsgruppen eller både och. Postningarna finns tillgängliga i nyhetsgrupperna tills man har talat om att man inte är intresserad av att läsa det (eller att man har läst det) genom att trycka d.

När man har läst det man vill läsa och har tagit bort allt som skall tas bort i en nyhetsgrupp och vill gå vidare till nästa så kan man antingen använda tabulatorknappen eller gå ut i listan av mappar för att därefter gå vidare till rätt nyhetsgrupp.

Att lägga till nyhetsgrupper

Om man vill utöka de nyhetsgrupper som man läser så gör man detta i listan med mapparna genom att stå under News-collection-raden och trycka a. Då frågar pine efter namnet på nyhetsgruppen du vill prenumerera på, detta namn skrives in och pine ser efter om den hittar denna nyhetsgrupp och lägger sedan in den bland de andra nyhetsgrupperna. Om jag till exempel lägger till gruppen rec.photo.equipment.medium-format så får jag följande utseende på min lista av mappar:

Om man inte är riktigt säker på vad en nyhetsgrupp heter så har man en möjlighet att se namnen på alla nyhetsgrupper man kan nå om man har trycker kontroll-t när man skall ange namnet på nyhetsgruppen som man vill prenumerera på.

Att ta bort nyhetsgrupper

Om man av någon anledning inte vill prenumerera på en nyhetsgrupp längre så går man in i listan över mappar och placerar sig på den grupp man vill ta bort varpå man trycker d. Efter att man har svarat ja på frågan om man verkligen vill ta bort nyhetsgruppen så tas den bort ur listan över grupper som man prenumererar på.

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/08 1996 11:54:33.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:57 CET