Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


Exempel på andra Internetburna protokoll

Inledning

Här kommer vi att ta upp några protokoll/UNIX-kommandon som utnyttjar protokolluppsättningen TCP/IP. De är inte uppmärksammade på samma sätt som exempelvis WWW, FTP och e-post men nog så användbara och intressanta!

SSH

SSH är ett protokoll/program för att logga in på en annan dator. All överföring är krypterad, så ingen kan avlyssna din session. Det är det rekomenderade sättet att logga in på ACC utifrån.

Exempel:% ssh login.acc.umu.se

Om du har ett annat användarnamn på den andra datorn så kan du ange det före destinationen med ett @ emellan, ex: ssh stest@login.acc.umu.se ssh sköter även automatiskt din DISPLAY, så den pekar på "rätt" display, och all X-trafik krypteras. I refernserna finns det länkar till ssh-implementation för flertalet plattformar (UNIX, Mac, windows).

Telnet

Enda anledning att telnet nämns är att det inte bör används. Det är i princip okrypterad ssh.

Finger

Finger är ett protokoll som dels låter dig ta reda på vilka som är påloggade på en viss dator, dels låter dig ta reda på information om en viss användare på en dator. Vill du ha all information om en användare använder du argumentet -l till finger. Om du vill ha egen information som dyker upp när någon kör finger på dig, skapar du filerna .project och .plan med den information du vill visa omvärlden. Notera att du måste veta namnet på en dator, det går inte att köra finger på ett domännamn (% finger nisse@cs.umu.se). Vissa datorer har inställt så att man inte får köra finger mot dem.

Ping

Ping är ett kommando som undersöker om maskinen i andra änden är igång. I princip så ropar din dator "Hallå?" till den andra datorn, varpå den datorn svarar "Hallå!" om den är igång.

Talk

Talk är ett protokoll som gör att du kan prata med en annan användare i realtid. Om någon försöker prata med dig får du ett meddelande. Du svarar genom att ge ett kommando som anges i meddelandet.

NFS

NFS står för Network File System och gör att man kan använda en hårddisk på exempelvis oxe.cs.umu.se precis som om den satt på den dator du kör på. Det blir, av förståeliga skäl, långsammare, men å andra sidan sparar man mycket hårddiskplats i och med att man inte behöver lagra allt överallt utan kan använda en central filserver. NFS är plattformsoberoende, det vill säga att du kan ha en UNIX-dator som filserver åt ett PC-nätverk. Se även avsnittet "Distribuerade Filsystem".

IRC

IRC står för Internet Relay Chat, realtids-chatt. Klienterna ansluter sig till en server, som i sin tur ansluter sig till andra serverar. Det bildas då irc-nät. Några av de största är IRCnet, dalnet och undernet. ACCs irc-server är med i ett mindre nät som heter Gimpnet. Några av de vanligaste klienterna är BitchX, ircii, X-chat och sirc.

Gopher

Gopher är en förlöpare till WWW. Ett menybaserat system för att strukturera upp textmaterial. Det finns speciella Gopherklienter, men Netscape Navigator fungerar precis lika bra för att leta sig fram.

Författat av Tomas Byström, magnus janlert


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 23:01:46.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 23:01:46 CET