Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


Exempel på FTP-användning

Låt oss antaga att du har en PC hemma, med 32-bitars Windows. Till denna vill du hämta hem Netscape Navigator 2.02. Du råkar veta att den finns hos svenska unversitetsnätverkets FTP-arkiv (ftp.sunet.se). Om man använder "ur-ftp" klienten (heter bara ftp på de flesta system) så kan en uppkoppling se ut som nedan. Samma kommandon fungerar i ncftp.

Den vanliga proceduren när du letar sig fram till en fil visas, först går du till katalogen /pub och sedan letar du dig nedåt i hierarkin.

Vissa fillistningar är kapade då de inte tillför handligen något.

% ftp ftp.sunet.se
Connected to ftp.sunet.se.
220 ftp.sunet.se FTP server (Version wu-2.4(7) Fri Apr 14 11:04:11 MET DST 1995) ready.
Name (ftp.sunet.se:användarid): anonymous
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
Password: Din e-postadress, syns ej när du skriver.
Bortklippt, information om arkivet.
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
README.access.methods
bin
etc
sbin
usr
README.locate
README.uploads
ls-lR.gz
ls-lR
pub
226 Transfer complete.
ftp> cd pub
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
En del av kataloglistningen bortkapad.
network
news
nir
pictures
radio
x500
security
usenet
tv+movies
unix
text-processing
utilities
www
vendor
pc
groupware
simtelnet
226 Transfer complete.
ftp> cd www
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
doc
jigsaw
Netscape
vrml
servers
Mosaic
contrib
emacs
utilities
clients
gateways
arena
browsers
.glimpse_exclude
libwww
robot
comline
linemode
miniserv
tmp
httpd
misc
sco-binaries
vms-binaries
pc-binaries
nextapp
CERN.html
old
COPYRIGHT.html
PATCHES.html
226 Transfer complete.
ftp> cd Netscape
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
powerpack
smart
unsupported
chat
review
collabra
navigator
server
live3d
cooltalk
livewire
sdk
226 Transfer complete.
ftp> cd navigator
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
gold
sdk
2.02
intl
2.01
3.0
226 Transfer complete.
ftp> cd 2.02
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
windows
unix
mac
patches
226 Transfer complete.
ftp> cd windows
Bortklippt, Netscapes licensvillkor
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
n16e202.exe
n32e202.exe
readme.txt
license
.message
226 Transfer complete.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> get n32e202.exe
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for n32e202.exe (3281408 bytes).
226 Transfer complete.
3281408 bytes received in 37.73 seconds (84.94 Kbytes/s)
ftp> quit
221 Goodbye.
%

Författat av Tomas Byström


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 29/05 1996 11:21:00.
Last modified Wednesday, 29-May-1996 11:21:00 CEST