D A T O R H A N D B O K E N


unix


Xman

Xman är en interaktiv versionen av man, och körs alltså under X. Skillnaden är att det är lättare att navigera bland den stora mängd man-sidor som existerar.

Programmet startas genom att du skriver xman på prompten, och du kan använda dig av olika flaggor, vilket däremot inte är speciellt vanligt. När du kör programmet får du, på skärmen, upp huvudfönstret som kan delas in i två mindre fönster, genom menyn sections. I menyraden, till höger om menyerna options och sections, står det inom parenteser vilken sektion av manualen du för närvarande läser. I det övre fönstret finns en del av de kommandon, som finns i den sektionen du läser, medan det i det undre fönstret finns en beskrivning av det sökord du valt.

I exemplet nedan ser du i det övre fönstret en del av kommandona ur sektion 1, medan du i det undre ser man-sidan för användarkommandot talk. På vänster sida av fönstret finns rullningslister som underlättar läsningen av man-sidorna, medan det på höger sida finns en liten kvadrat som man kan ta tag i, med hjälp av musen, och dra vertikalt. På så sätt ändrar man på de två delfönstrens storlek, d.v.s om man drar kvadraten uppåt så minskar man det övre fönstrets storlek, medan man minskar det nedre fönstrets storlek om man drar kvadraten nedåt.


Fig. Xman-sida för talk.


Last modified Monday, 23-Apr-96 01:52:40 MET_DST