Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


Konfiguration av X miljön

Som tidigare nämnts kan du ställa in väldigt mycket i sin X miljö. Det val som märks mest utseendemässigt är att byta fönsterhanterare, det vill säga den X-klientapplikation som sköter hur själva fönstren ser ut (titelrad och ram) dessutom hur flyttning och storleksändring skall ske. Den fönsterhanterare som används mest på ACCs datorer heter fvwm2 (F Virtual Window Manager, vad F:et står för vet inte ens programmeraren själv). Den är populär tack vare att den är relativt liten och snabb, dessutom har den många funktioner (virtuella skärmar, knapprad) och är tämligen enkel att konfigurera.

Ett hett tips när du vill ändra något på enkelt sätt: Kopiera standardfilen och härma! Dels får du med det som måste vara med och oftast behöver du inte fördjupa dig i dokumentationen. En nackdel med egna konfigurationsfiler är att de kan sluta fungera om systemet ändras.

Xsession
De mest grundläggande inställningarna (såsom fönsterhanterare) finns i en fil som heter Xsession, och körs varje gång du loggar in via xdm. Nu är systemet på Institutionen för Datavetenskap kofigurerat så att du kan välja olika typer av inloggning. Det val du ska ha inställt när du modifierat olika inställningar är "Your Own". Då letar datorn efter $HOME/.X/Xsession eller $HOME/.Xsession för dina egna filer. För standardfilen i Xsession-fallet kan du börja leta efter /var/CSxdm/Xsession.default. Den används om du inte har någon egen. Denna kopierar du till något av alternativen visat ovan och ändrar. Detta script följer sh-syntax. Om du skulle ha strulat till det vid konfigurationen så kommer du oftast tillbaka till inloggningsrutan, och då väljer du lämpligen "Single Window Session" när du loggar och ändrar i Xsession.

Konfigurering av fönsterhanteraren fvwm2
Så konfigurationen av fvwm2 då. Som vi nämnt är det tämligen enkelt att konfigurera denna, men det är mycket att hålla reda på. Även här är det tillrådigt att kopiera standardfilen, som heter /opt/Fvwm/lib/system.fvwmrc. Denna lägger du som $HOME/.X/fvwm2rc eller $HOME/.fvwm2rc. För att få reda på exakt vad du kan ändra studeras lämpligen man-sidan för fvwm2. Det som kanske är mest intressant är att lägga till egna funktioner i knappraden, detta görs i fvwm2rc vid avsnittet med rader som börjar på FvwmButtons.
Inställning av tangentbordet
En annan möjlighet till anpassning av din X miljö är att ställa in tangentbordet precis som du vill. Till detta används applikationen xmodmap. Du skapar en fil med de ändringar man vill ha där du definierar keycode = keysyms eller keysym = andra keysyms, där keycode står för datorns interna representation för tangenten och keysym står för symbolerna (bokstäver, siffror etc.). En lista på de keysyms som finns hittar du i filen xkeysymdef.h som ligger i /usr/include/X11 eller usr/local/include/X11. Notera dock att XK_ som står i början på alla keysyms inte ska vara med.

När du sedan vill använda din egna tangenbords inställning använder du kommandot xmodmap fil där fil innehåller de ändringar du vill göra, specificerat enligt ovan.

De flesta datorer har en standarduppsättning färdiggjord. Det är praktiskt om det som står på de fysiska tangenterna stämmer med vad som händer om man trycker på dem.

Slutord
Du kan ändra i princip allt. Det är bara att dyka ned i den dokumentation som finns via man och Internet. Kolla gärna referenserna också.

Författat av Tomas Byström


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:53.
Last modified [an error occurred while processing this directive]