Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


vgrind

vgrind är ett program som formaterar källkodsfiler på ett snyggt sätt för utskrift m.h.a. troff. Fördefinierat är att filens namn skrivs ut som sidhuvud, kommentarer skrivs kursivt, nyckelord fetstilt och funktionsnamn listas i kursiv stil i högermarginalen. I sidfoten anges även datum, sidnummer och filnamn.

Enklaste möjliga utskrift görs med följand kommando:

vgrind -Pskrivarnamn filnamn

Där skrivarnamn är namnet på den skrivare du vill utföra utskriften på, och filnamn är namnet på den fil du vill ha utskriven.

Siduvud, källkodsspråk m.m. kan definieras med diverse flaggor till kommandot. För fullständig information om vgrind, se man-sidorna för vgrind(1) på den arkitektur som du vill använda kommandot på.

Författat av Arnold Johansson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 07/09 1999 13:55:43.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:50 CET