D A T O R H A N D B O K E N


unix


Utskrift

När du vill skriva ut text- och PostScript-filer är det vanligaste sättet att använda programmen lpr och lp. Du måste då veta vad skrivaren som du ska skriva ut på kallas. I skrivande har ACC tre skrivare: assi, modo och stora. Ett tips kan också vara att leta efter en lapp som brukar sitta på varje skrivare, där det står vad skrivaren heter. Om man lägger till ett d i slutet på skrivanamnet (t.ex. modod) får man utskriften dubbelsidigt, och spara på träden.

Vill du skriva ut filen "hoppsan" på skrivaren "hejsan", skriver du

lp -dhejsan hoppsan

eller

lpr -Phejsan hoppsan

. Flaggorna "-d" respektive "-P" talar alltså om vilken skrivare du ska skriva ut på.

Vill du skriva ut flera kopior av ett och samma dokument, kan du använda dig av flaggan "-n" (för lp) respektive "-#" (för lpr). Det kan exempelvis se ut som

lp -dhejsan -nantal hoppsan

eller

lpr -Phejsan -#antal hoppsan

, där "antal" är antalet kopior.

Förutom utskriftskommandot lpr finns det en del program som formaterar ASCII-filer och konverterar dem till PostScriptformat. Exempel på ett sådant program är enscript. Med hjälp av dessa program kan du t.ex specificera storlek och typsnitt på texten, dela in sidan i kolumner, skriva ut i liggande format, lägga in sidnumrering, etc. Ett hett tips om du vill skriva ut källkod är att skriva ut den med enscript -2 -G -fCourier6 -Phejsan hoppsan, där flaggan "-2" specificerar utskrift på i kolumner. Flaggan "-G" gör att ett sidhuvud, i form av filnamn, datum och sidnumrering skrivs ut, medan "-f" specificerar teckensnittet på texten, i detta fall "Courier" med storlek 6. Skrivaren som filen "hoppsan" skrivs ut på är "hejsan". För närmare beskrivning av alla möjligheter programen erbjuder, se man-sidorna.

lpstat är ett annat kommando som kan vara bra att känna till. Med hjälp detta kommando kan du få fram diverse information om skrivaren. Med hjälp av programmet lpq kan du kontrollera kön, och skriver då lpq -Phejsan, där flaggan "-P", precis som i tidigare fall, anger skrivarnamnet.

Om du efter att ha skickat en fil till skrivaren, ändrar dig och inte längre vill skriva ut filen, kan du använda dig av kommandot lprm för att ta bort jobbet. Först måste du ta reda på vad ditt jobb har fått för nummer i skrivarkön. Detta gör du med det ovan nämnda programmet lpq. Nu kan du ta bort ditt jobb och skriver då lprm -Phejsan jobbNum för att ta bort jobbet nummer "jobbNum" från skrivaren "hejsan".

Observera att bilder och diverse filer som inte är i text- eller PostScript-format inte kan skrivas ut med lp och lpr. Vill du skriva ut bilder kan du använda program som exempelvis xv. Ett annat alternativ är att konvertera bilderna till PostScript, så att du sedan kan använda dig av just lp eller lpr. För konvertering av olika format finns det en uppsjö av program, och xv är ett av dem.