Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


troff

Under unix' första år utvecklades ett system (troff) för en speciell elektronisk fotosättare, C/A/T. Denna maskin användes bland annat för att göra manualerna till unix. Detta format har sedan dess använts till alla s.k. man-sidor, dvs systemets elektroniska manual. För textterminaler används programmet nroff.

Troff bygger på kommandon för hur text ska formatteras. För att underlätta för användaren har många makropaket skapats. Dessa makropaket kan ses som en slags formatmall. Förutom makropaketen har det dessutom gjorts några hjälpprogram för bibliografiska databaser (refer), figurer (pic), tabeller (tbl) och matematiska formler (eqn).

Värt att veta även om du inte ska skriva egna dokument i troff är hur du formatterar t.ex. man-sidor för utskrift på en PostScriptskrivare. För att ''skriva'' ut man-sidan på troff till en PostScriptfil ger du kommandot man -t troff > troff.ps. En PostScriptfil skapas, du kan välja att antingen titta på den med t.ex. ghostview, eller skriva ut den direkt på en PostScriptskrivare med ett kommando liknande lpr -Pma426ps troff.ps, se avsnittet om utskrift. Ett annat sätt att skriva ut man-sidor är att använda man -t troff. Innan måste du sätta omgivningsvariabeln $PRINTER till namnet på din skrivare..

Mer information om hur troff, nroff och deras hjälpprogram används hittar du i momentet referenser.

Författat av Anders Eriksson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 24/05 1996 08:20:38.
Last modified Friday, 24-May-1996 08:20:38 CEST