Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


Shell

Till skillnad från de flesta andra operativsystem där kommandotolken, det program som du skriver in dina kommandon i, är inbyggt i systemet så är det helt skilt från operativsystemet i UNIX. Denna kommandotolk kallas av tradition shell, kanske för att den skyddar dig från kärnan, eller kanske för att den skyddar kärnan från dig!

Det finns en massa olika shells att välja mellan, dessa har lite olika för och nackdelar, det står dig fritt att välja en som passar dina behov:

sh
Bourne shell (namngett efter sin skapare, Steve Bourne), är det äldsta av shellen och är det mest spridda. Det finns på alla UNIX-system. Detta shell är ganska primitivt och saknar Job kontroll, möjligheten att flytta job från bakgrunden till förgrunden. Det flesta UNIX användare anser sh att vara överlägset bäst för shellprogramering eller att skriva kommandofiler i.
csh
Detta shell utvecklat av Berkeley som en del av deras UNIX -variant (BSD). I bland kan man hitta en eller annan System V variant där csh inte finns med men det är ganska ovanligt. Csh har en hel del bra funktioner som inte finns i Bourne shell, inklusive jobkontroll och history -funktioner (möjligheter att upprepa kommandon man har givit tidigare).
jsh
Detta är en variant av sh som har tillägg för job- kontroll, detta shell finns bara i UNIX System V Release 4.
ksh
Korn Shell, även detta namngivet efter sin skapare David Korn, är ett shell kompatibelt med Bourne Shell fast det har de flesta funktioner från Csh också. Dessutom introducerar detta shell en del nya funktioner såsom att man kan editera gamla funktioner i history buffern.
bash
Bourne-Again Shell, är utvecklat av Free Software Foundation . Detta shell är bara standard i Linux, detta shell är likt Korn shell och har alla funktioner från Csh plus att det har historieeditering och filnamnskompletering.
tcsh
TCShell är en vidare utbyggnad av Berkeley Csh. Det har historieeditering och filnamnskompletering såsom csh, samt att det är helt kompatibelt med Csh.
zsh
Zsh är ett shell med många funktioner, nästan allt finns. Har mycket avancerad kompletering och editering. Det är närmast besläkt med ksh.

Men jag då?

Vad har jag för shell, det är mycket lätt att kolla vilket shell du använder, genom att skriva:

% grep `whoami` /etc/passwd

Så får du ut din egen rad ur password-filen, sist i denna rad finns namnet på det shell du använder, om jag kör detta får jag ut:

balp:!:10053:4:Anders Arnholm,090-196352:/home/adm/balp:/usr/local/bin/tcsh

Man ser alltså att jag använder mig av tcsh, när jag är inloggad.

Författat av Anders Arnholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:52.
Last modified [an error occurred while processing this directive]