Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


RCS

RCS (eng. Revision Control System) är ett system för handhavande av flera versioner av filer som ändras ofta av en mängd olika användare. Med hjälp av RCS automatiseras lagring, hämtning, loggning, identifiering och sammanslagning av de olika versionerna. Vidare förhindras flera användare att modifiera samma fil samtidigt - vilket skulle kunna förstöra eventuella ändringar gjorda av den ena användaren - och gamla versioner sparas och hålls tillgänliga.

För att få en mer fullständig beskrivning av hur RCS fungerar och hur systemet skall användas finns inforamtion i man-sidan rcsintro(1). Andra man-sidor som innehåller relaterad information är ci(1), co(1), ident(1), rcs(1), rcsdiff(1), rcsmerge(1) och rlog(1).

Ett alternativ till RCS är CVS, som förutom RCS funktionaliteter även har stöd för modifiering av filer av flera användare samtidigt.

Författat av Arnold Johansson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 07/09 1999 13:55:39.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:50 CET