Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


CVS

CVS (eng. Concurrent Versions System) är liksom RCS ett system för handhavande av flera versioner av filer som ändras ofta av en mängd olika användare. Den största skillnaden jämfört med RCS är att CVS har stöd för att flera användare samtidigt skall kunna modifiera en fil utan att någons ändringar förstörs.

CVS är betydligt krångligare än RCS att konfigurera men då flera användare behöver arbeta med samma fil(er) samtidigt är CVS att rekommendera.

Det bör även nämnas att vi som varit med och författat LDFM med stor framgång använt oss av CVS i vårt arbete.

CVS använder sig av miljövariabeln CVSROOT för att bestämma var repositoryt är (den centrala stället där originalfilerna lagras). Ex. setenv CVSROOT $HOME/.cvsroot

För att börja använda en grupp med filer använder man checkout (co), t.ex. är kommandot för att checkout:a denna handbok cvs co public_html.

Man editerar sedan filerna som vanligt. Innan man skickar in sina ändringar så måste man uppdatera, så ingen annan har gjort ändringar på samma ställen i någon av filerna. Att synca sin egen version mot den på servern görs med update (up), så för att ta hem alla ändringar som ev andra har gjort från repositoryn kör man cvs up, detta uppdaterar allt under nuvarande katalog.

När väl då ska skicka in sina ändringar använder man commit. cvs com. Nu om inga kollsioner har skett så kommer ändringar under nuvarande katalog att skickas in.

Författat av Arnold Johansson, magnus janlert


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:49.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:50 CET