Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


UNIX


TeX

Donald E. Knuth är en av förgrundsfigurerna inom datavetenskapen. Han började sin karriär som matematiker. Efter att ha forskat i några år inom datavetenskap beslöt han att skriva sju volymer som sammanfattar hela datavetenskapens grundstenar. När Knuth skulle börja skriva upptäckte han att det inte fanns något bra system där man enkelt kan skriva stora texter och lika enkelt kan plocka in matematiska formler. Datavetare och matematiker som han var började han dessutom intressera sig för typografi. Han förfasade sig över den usla typografiska kvaliteten i universitetets matematiska bibliotek. Knuth skapade textbehandlingssystemet TeX (uttalas tech, med samma ch-ljud som i tyskans doch eller engelskans Loch Ness, allt enligt Knuth själv). Till systemet skapade Knuth även programmet METAFONT och ett antal typsnitt som alla är fritt tillgängliga.

TeX är starkt inriktat mot att ge ett proffsigt resultat även när matematiska formler vävs in i texten. AMS (American Mathematical Society) var de som först övertygades om TeXs förträfflighet. Numera har Knuth slutat utveckla TeX. Endast rättningar av fel görs. Versionsnumret är i skrivande stund 3.14159 och för varje ny version läggs ännu en decimal från pi till numret. Som kuriosa kan nämnas att METAFONTs versionsnummer går mot e och är nu 2.7182.

Liksom troff är TeX baserat på ett beskrivningsspråk med kommandon, men till skillnad från troff finns stöd för tabeller, matematiska formler och enkla figurer direkt inbyggda i beskrivningsspråket. TeX formatteras alltid till ett speciellt hårdvaruoberoende format som kallas 'DVI' (står för DeVice Independent). För att formattera en TeX-fil skriver du tex filnamn.tex. Om filen inte innehöll några fel kommer du nu att ha åtminstone filerna filnamn.tex, filnamn.log och filnamn.dvi. Under X-windows kan du titta på dvi-filer genom att skriva xdvi filnamn.dvi. Vill du istället skriva ut din dvi-fil, använd dvips -ofilnamn.ps -t a4 -D 600 -Z filnamn.dvi. Detta kommando skapar filen filnamn.ps, gjord för att skrivas ut på a4 i 600 punkter per tum. Flaggan -Z anger att teckensnitten som skickas med ska komprimeras, detta gör PostScriptfilen mindre men den tar lite längre tid på sig i skrivaren. Observera att flaggan -a4 bara talar om för dvips att centrera sidan för A4-papper. Sid- och radbrytningar är redan gjorda av TeX. Det är upp till TeX-filen att avgöra pappersformatet.

Ett mycket kort exempel i TeX. Det gör inget nyttigt men ger en uppfattning av hur man jobbar i TeX (% används för att beteckna prompten).

Som du ser när du formaterat och tittat på filen first.tex, anges styckesavbrott med en tomrad. I övrigt påverkar inte radbrytningar i källfilen slutresultatet.

Användare av TeX världen över har bildat TeX Users Group (TUG). De ger ut ett informationsblad vid namn TUGboat som f.n. inte ges ut elektroniskt men TUG kan kontaktas på tug@tug.org. Vissa av artiklarna i TUGboat återfinns via Comprehensive TeX Archive Network (CTAN). CTAN är ett antal ftp-servrar för TeX- och LaTeX-specifika paket, utökningar och nya makron. En bra server återfinns i referensförteckningen till detta kapitel.

Det finns en något utförligare beskrivning till LaTeX, ett mycket populärt makropaket till TeX. För mer information om TeX, se momentet referenser i detta kapitel. Det finns en mycket bra guide till TeX som heter Gentle.tex. Oftast brukar denna följa med programvaran TeX.

Författat av Anders Eriksson


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 14/11 2000 00:12:49.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:49 CET